این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  هرگاه یک گلوله نخی وصل کنیم و آن را از نقطه آویزان کنیم در این حالت به مجموعه نخ و گلوله چه می گویند

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  هرگاه یک گلوله نخی وصل کنیم و آن را از نقطه آویزان کنیم در این حالت به مجموعه نخ و گلوله چه می گویند را از این سایت دریافت کنید.

  نکات و سوالات فصل 8 کتاب علوم دوره اول دبیرستان

  نکات و سوالات همراه با پاسخ فصل 8 ( انرژی و تبدیل های آن ) lمنابع سوالات مربوط به معلم پرتلاش عزیز جناب آقای فریبرز طاهری همکار گرانقدرم می باشد .

  نکات و سوالات فصل 8 کتاب علوم دوره اول دبیرستان

  به نام آنکه جان را فکرت آموخت            دبیرستان غیر دولتی احسان        نکات ، سوالات و پاسخهای فصل 8 علوم هفتم 1 و 3

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 – مفهوم کار در علوم تجربی را تعریف کنید ؟ ( کار چه هنگامی انجام میشود ) ؟    هنگامی کار انجام می شود که نیروی وارد شده به جسم سبب جابجا شدن آن شود .

  2 – عوامل موثر در انجام کار را نام ببرید .؟ کار انجام شده روی جسم به مقدار نیروی وارد شده و مقدار جابجایی بستگی دارد ، به عبارت دیگر هر چه مقدار نیروی وارد شده به جسم و جا به جایی آن بیشتر باشد ، کار انجام شده نیز بیشتر است .

  نکته : وارد کردن نیرو ممکن است سبب حرکت ، توقف ، تغییر اندازه سرعت ، تغییر شکل یا تغییر جهت جسم شود .

  3 – فرمول محاسبه کار را بنویسید ؟       جابه جایی * نیرو = کار      در این رابطه نیرو بر حسب نیوتن ( N ) و جابه جایی بر حسب متر ( m ) و کار بر حسب ژول ( J ) اندازه گیری و بیان می شود .

  4 – در علوم تجربی چه مواقعی کار انجام نمی شود ؟ با توجه به فرمول کار اگر هر یک از کمیت های نیرو یا جا به جایی صفر باشند ، کار رخ نخواهد داد . بنا بر این در حالات زیر کار انجام نمیشود :   الف – اگر نیروی وارد شده به جسم برای حرکت دادن آن کافی نباشد ، کار رخ نمی دهد . (جابجایی صفر است ) مثل هل دادن جعبه ای بزرگ که باعث حرکتش نشود.           ب – اگر نیروی وارد شده به جسم فقط برای جلوگیری از نیروی جاذبه زمین و در جهت سقوط نکردن جسم باشد ، کار انجام نشده است . (جابجایی صفر است ) مثل وزنه برداری که وزنه را بالای سرش نگه داشته است . ( البته وزنه بردار برای بلند کردن وزنه کار انجام نداده است )           پ – اگر حرکت جسمی در اثر وارد شدن نیرو به آن نباشد ، کار صورت نگرفته است ، مثل حرکت اجسام و برخی شهاب سنگ ها در فضای بیکران ( نیرو صفر است ).

  نکته : اگر نیرو برجهت جابجایی عمود باشد ، کار انجام نمی شود ، زیرا این نیرویی که وارد می شود ( نیروی تکیه گاه ) برای غلبه بر نیروی جاذبه زمین است و در جهت جابه جایی جسم وارد نمی شود .

  نکته :در تصویر بالای ص 78 کتاب درسی ، فرد دو نیرو را بر جعبه وارد می کند ، نیروی اول نیرویی برابربا نیروی وزن جسم اما در جهت بالا به منظور نگه داشتن جسم و جلوگیری از افتادن آن بر روی زمین به جسم وارد می شود . این نیرو کاری انجام نمی دهد.چون بر جهت جابجایی جسم عمود است . نیروی دوم به صورت افقی به منظور به حرکت در آوردن جسم به طرف جلو وارد می گردد. این نیرو چون در راستای جابجایی است ، پس کار انجام می دهد .

  5 – کارگری کیسه 500 نیوتنی سیمان را 20 متر جابجا کرده است . او چقدر کار انجام داده است ؟

  J                                                                                                         10000 = 20 * 500 = کار              جابه جایی * نیرو = کار

  هر 1000 ژول یک کیلو ژول است . بنابر این می توانیم بگوییم این کارگر 10 کیلو ژول کار انجام داده است .

  6 -  علی که 60 کیلو گرم است ، یک مسیر 200 متری را دویده است ، او چه مقدار کار انجام داده است ؟

  در اینجا نیروی انجام دهنده کار نیروی وزن است ، در مسئله جرم علی داده شده است ، که برای تبدیل آن به نیرو باید آن را در شتاب جاذبه زمین یعنی 8/9 یا تقریبا 10 ضرب نماییم .    KJ  120 = J120000= *200*600 = کار    جابجایی * نیرو = کار    N 600 = 10 * 60 = وزن علی

  7 – وزنه برداری با انجام 2400 ژول کار وزنه ای را 2متر بلند می کند . وزن وزنه چقدر است ؟

  N  1200 = 2 : 2400 = نیرو                      جابه جایی : کار = نیرو             جابه جایی * نیرو = کار

  8 – جرثقیلی 2100 نیوتن خاک را با صرف 84000 ژول انرژی جابجا کرده است ، میزان جابجایی را محاسبه کنید .

  m 40 = 2100 : 84000 = جابه جایی              نیرو : کار = جا به جایی           جابه جایی * نیرو = کار

  9 – جعبه ای به وزن 400 نیوتن روی زمین قرار دارد ، الف – سهیل جعبه را 5/1 متر بالا می برد ، او چقدر کار انجام داده است ؟

  J 600 = 5/1 * 400 = کار                                جابه جایی * نیرو = کار

  ب – او با هل دادن جعبه و صرف کردن 150 نیوتن نیرو ،جعبه را 5/1 جابه جا کرده است ، او چه مقدار کار انجام داده است ؟

  J  225 = 5/1 * 150 = کار                                                         جابه جایی * نیرو = کار

  با مقایسه قسمتهای الف و ب می بینیم که کاری که برای کشیدن جعبه انجام شده ، کمتر از بلند کردن همان جعبه ( با میزان برابری جابه جایی ) است .

  زیرا هنگامی که ما جعبه را می کشیم باید بر نیروی اصطکاک آن جسم و زمین غلبه کنیم در حالیکه برای بلند کردن جسم باید بر نیروی وزن که از طرف زمین به جسم وارد می شود غلبه کنیم ، در نتیجه نیروی اصطکاک بین جسم و زمین کمتر از نیروی وزن آن جسم می باشد .

  نکته : هر چه جسم سنگین تر باشد ، نیروی اصطکاک بین جسم و سطح زیرین آن بیشتر است و برای جابجا کردن آن ( هل دادنش ) باید نیروی بیشتری صرف کنیم .

  10 – انرژی را تعریف کنید ؟  به توانایی انجام کار انرژی گفته میشود .

  نکته : انرژی به شکلهای متفاوتی وجود دارد و مهمترین ویژگی آن قابلیت تبدیل آسان از یک شکل به شکل دیگر است .

  11 -  انواع صورت های انرژی را نام ببرید ؟ انرژی های گرمایی ، نورانی ، حرکتی ( مکانیکی ) صوتی ، الکتریکی ، شیمیایی و هسته ای

  12 – انواع انرژی را نام ببرید ؟  انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل .

  13 – انرژی جنبشی را با ذکر مثالهایی تعریف کنید ؟  به انرژی که جسم به علت حرکت خود دارد ، انرژی جنبشی گفته می شود ، باد ، آب جاری ، اتومبیل در حال حرکت ، پرنده در حال پرواز و ..... دارای انرژی جنبشی هستند .

  14 – عوامل موثر در انرژی جنبشی را با ذکر تاثیر نام ببرید . انرژی جنبشی هر جسم ، به جرم جسم و مقدار سرعت آن بستگی دارد ، یعنی هر چه جسمی سنگین تر باشد و تندتر حرکت کند ، انرژی جنبشی آن بیشتر است .

  15 – فرمول انرژی جنبشی را بنویسید ؟                                    مجذور سرعت جسم  * نصف جرم جسم = انرژی جنبشی

  در این رابطه یکای اندازه گیری جرم Kg  ، سرعت m/s و انرژی جنبشی J  است .

  منبع : noavarydaramoozesh.blogfa.com

  علوم هفتم

  جزوه علوم تجربی پایه هفتم فصل . 34 فصل 8 : انرژی و تبدیل های آن 1. مفهوم کار در علوم تجربی را تعریف کنید .

  علوم هفتم

  در این وبلاگ قصد داریم نکات و دروس علوم هفتم را برای شما به نمایش بگذاریم

  علوم هفتم در این وبلاگ قصد داریم نکات و دروس علوم هفتم را برای شما به نمایش بگذاریم

  جزوه علوم تجربی پایه هفتم فصل .

  34

  فصل 8 : انرژی و تبدیل های آن

  1. مفهوم کار در علوم تجربی را تعریف کنید . )کار چه هنگامی انجام می شود ؟ ( هنگامی کار انجام می شود که نیروی وارد

  شده به جسم سبب جا به جا شدن آن شود .

  2. عوامل موثر در انجام کار را نام ببرید . کار انجام شده روی جسم به مقدار نیروی وارد شده و مقدار جابه جایی بستگی دارد .

  به عبارت دیگر هر چه مقدار نیروی وارد شده به جسم و جابه جایی آن بیشتر باشد کار انجام شده نیز بیشتر است.

  نکته : وارد کردن نیرو ممکن است سبب حرکت ، توقف ، تغییر اندازه سرعت ، تغییر شکل یا تغییر جهت جسم شود .

  نیرو = کار × 3. فرمول محاسبه ی کار را بنویسید . جابه جایی

  در این رابطه نیرو بر حسب نیوتون ) N ( ، جا به جایی بر حسب متر ) m ( و کار بر حسب ژول ) J ( اندازه گیری و بیان می

  شود .

  4. در علوم تجربی چه زمان هایی کار انجام نمی شود ؟ با توجه به فرمول کار اگر هر یک از کمیت های نیرو یا جا به جایی

  صفر باشند کار رخ نخواهد داد . بنابراین در حالات زیر کار انجام نمی شود :

  الف ( اگر نیروی وارد شده به جسم برای حرکت دادن آن کافی نباشد ، کار رخ نمی دهد . ) جابه جایی صفر است ( مثل هُل

  دادن جعبه ای بزرگ که باعث حرکتش نشود .

  ب ( اگر نیروی وارد شده به جسم فقط برای جلوگیری از نیروی جاذبه زمین و در جهت سقوط نکردن جسم باشد ، کار انجام

  نشده است . ) جابه جایی صفر است ( مثل وزنه برداری که وزنه را بالای سرش نگه داشته است . )البته وزنه بردار برای بلند

  کردن وزنه کار انجام داده است . (

  پ ( اگر حرکت جسمی در اثر وارد شدن نیرو به آن نباشد ، کار صورت نگرفته است . مثل حرکت اجسام و برخی شهاب سنگ

  ها در فضای بیکران ) نیرو صفر است (

  نکته : اگر نیرو بر جهت جابه جایی عمود باشد ، کار انجام نمی شود ، زیرا این نیرویی که وارد می شود ) نیروی تکیه گاه (

  برای غلبه بر نیروی جاذبه زمین است و در جهت جا به جایی جسم وارد نمی شود .

  در تصویر مقابل فرد دو نیرو را برجعبه وارد می کند.نیروی اول نیرویی برابر

  با نیروی وزن جسم اما در جهت بالا به منظور نگه داشتن جسم و جلوگیری از

  افتادن آن بر روی زمین به جسم وارد می شود. این نیرو کاری انجام نمی دهد,

  چون بر جهت جا به جایی جسم عمود است . نیروی دوم به صورت افقی به منظور

  به حرکت در آوردن جسم به طرف جلو وارد می گردد . این نیرو چون در راستای

  جابه جایی است پس کار انجام می دهد.

  5. کارگری کیسه ی 511 نیوتونی سیمان را 21 متر جا به جا کرده است . او چقدر کار انجام داده است ؟

  J نیرو =کار × 511 = کار جا به جایی × 21 = 11111

  8

  تهیه و تنظیم : فریبرز طاهری جزوه علوم تجربی پایه هفتم فصل .

  35

  هر 1111 ژول یک کیلوژول است . بنابراین می توانیم بگوییم این کارگر 11 کیلوژول کار انجام داده است . ) 1KJ=1000 J )

  6 . علی که 61 کیلوگرم است یک مسیر 211 متری را دویده است . او چه مقدار کار انجام داده است ؟

  در اینجا نیروی انجام دهنده کار نیروی وزن است . در مسئله جرم علی داده شده است . که برای تبدیل آن به نیرو باید آن را

  9 یا تقریباً 11 ضرب نماییم. / در شتاب جاذبه زمین یعنی 8 N 61 = وزن علی × 11 = 611

  KJ = 121 J نیرو =کار × 611 = کار جا به جایی × 211 = 121111

  1 متر بلند می کند . وزن وزنه چقدر است ؟ / 7. وزنه برداری با انجام 2411 ژول کار وزنه ای را 5

  N نیرو = کار × کار = نیرو جابه جایی ÷ 2411 = نیرو جابه جایی ÷ 1/5 = 1611

  8 . جرثقیلی 2111 نیوتون خاک را با صرف 84111 ژول انرژی جا به جا کرده است . میزان جا به جایی را محاسبه کنید .

  m نیرو = کار × کار = جابه جایی جابه جایی ÷ 84111 = جابه جایی نیرو ÷ 2111 = 41

  9. جعبه ای به وزن 411 نیوتون روی زمین قرار دارد .

  1 متر بالا می برد . او چقدر کار انجام داده است ؟ / الف ( سهیل جعبه را 5

  J نیرو =کار × 411 = کار جا به جایی × 1/5 = 611

  1 متر جا به جا کرده است . او چه مقدار کار انجام داده / ب ( او با هُل دادن جعبه و صرف کردن 151 نیوتون نیرو ، جعبه را 5

  است ؟ J نیرو =کار × 151 = کار جا به جایی × 1/5 = 225

  با مقایسه ی قسمت های الف و ب می بینیم که کاری که برای کشیدن جعبه انجام شده ، کم تر از بلند کردن همان جعبه ) با

  میزان برابری جابه جایی ( است . زیرا هنگامی که ما جعبه را می کشیم باید بر نیروی اصطحکاک آن جسم و زمین غلبه کنیم

  در حالیکه برای بلند کردن جسم باید بر نیروی وزن که از طرف زمین به جسم وارد می شود غلبه کنیم. در نتیجه نیروی

  اصطحکاک بین جسم و زمین کم تر از نیروی وزن آن جسم می باشد .

  نکته : هر چه جسم سنگین تر باشد ، نیروی اصطحکاک بین جسم و سطح زیرین آن بیشتر است و برای جا به جا کردن آن

  ) هُل دادنش ( باید نیروی بیشتری صرف کنیم .

  11 . انرژی را تعریف کنید . به توانایی انجام کار انرژی گفته می شود .

  نکته : انرژی به شکل های متفاوتی وجود دارد و مهم ترین ویژگی آن قابلیت تبدیل آسان از یک شکل به شکل دیگر است .

  11 . انواع صورت های انرژی را نام ببرید. انرژی های گرمایی، نورانی ، حرکتی) مکانیکی( ، صوتی ، الکتریکی، شیمیایی و

  هسته ای

  12 . انواع انرژی را نام ببرید . انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل

  8

  تهیه و تنظیم : فریبرز طاهری جزوه علوم تجربی پایه هفتم فصل .

  36

  13 . انرژی جنبشی را با ذکر مثال هایی تعریف کنید . به انرژی که جسم به علت حرکت خود دارد، انرژی جنبشی گفته می

  شود. باد، آب جاری، اتومبیل در حال حرکت، پرنده ی در حال پرواز و ... دارای انرژی جنبشی هستند.

  14 . عوامل موثر در انرژی جنبشی را با ذکر تاثیر نام ببرید . انرژی جنبشی هر جسم ، به جرم جسم و مقدار سرعت آن بستگی

  دارد . یعنی هر چه جسمی سنگین تر باشد و تندتر حرکت کند ، انرژی جنبشی آن بیشتر است .

  15 . فرمول محاسبه انرژی جنبشی را بنویسید .

  در این رابطه یکا اندازه گیری جرم کیلوگرم ) Kg ( ، سرعت متر بر ثانیه ) m/s ( و انرژی جنبشی ژول ) J ( است .

  16 . اتومبیلی به جرم 1111 کیلوگرم با سرعت 81 متر بر ثانیه درحال حرکت است . انرژی جنبشی این اتومبیل را محاسبه کنید.

  منبع : olomehaftom.blogfa.com

  رفع اشکال و مشاوره تحصیلی

  سامانه پرسش و پاسخ رفع اشکال درسی و مشاوره تحصیلی پاسخ معلمان و دانش‌آموزان به پرسش‌ها اشتراک تجربیات آموزشی دبیران مشاوره تحصیلی رایگان

  طراحی چیست؟...........

  فرهنگ و هنر نهم دوره اول متوسطه

  حوصلم سر رفته حوصله هیچ کاری رو هم ندارم چی کار کنم؟

  اِلسا آفرینش    پاسخ ها : 5       ثبت شده در 2 ساعت قبل

  مشاهده جزئیات

  حالت تصادفی بروز 2ⁿ در طی عملیات صعودی-نزولی.

  ریاضی نهم دوره اول متوسطه

  سلام دوستان. یک سوالی در رابطه با احتمال داشتم اگر بتوانید ، نظراتتان را ارائه فرمائید. فرض کنیم م ...

  محمدرضا هاشم زاده    پاسخ ها : 4 پاسخ انتخاب شده       ثبت شده در 4 ساعت قبل

  مشاهده جزئیات

  برای حل بقیه سوال ، دچار مشکل شدم.

  ریاضی هشتم دوره اول متوسطه

  سلام دوستان. یک سوالی در رابطه با احتمال داشتم اگر بتوانید ، نظراتتان را ارائه فرمائید. فرض کنیم م ...

  محمدرضا هاشم زاده    پاسخ ها : 2       ثبت شده در 4 ساعت قبل

  مشاهده جزئیات

  سوال در مورد بحث احتمال ؟!

  ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

  سلام دوستان. یک سوالی در رابطه با احتمال داشتم اگر بتوانید ، نظراتتان را ارائه فرمائید. فرض کنیم م ...

  محمدرضا هاشم زاده    پاسخ ها : 2       ثبت شده در 4 ساعت قبل

  مشاهده جزئیات

  مجموعه زیر را به زبان ریاضی نمایش دهید

  ریاضی نهم دوره اول متوسطه

  سلام. مجموعه زیر را به زبان ریاضی نمایش دهید.

  Mahsa Sepehri    پاسخ ها : 3       ثبت شده در 6 ساعت قبل

  مشاهده جزئیات

  هر عدد صحیح که از صفر کوچکتر باشد عددی ............... است.

  ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

  هر عدد صحیح که از صفر کوچکتر باشد عددی _______ است.

  آوا جهانشاهی فرد    پاسخ ها : 1       بروزرسانی شده در : 5 ساعت قبل

  مشاهده جزئیات

  چجوری C³H⁵N³O⁹ رو تجزیه کنیم

  شیمی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری

  لطف کنید مرحله ب مرحله تجزیه رو برام توضیح بدید. ممنون

  محمدامین حاجی زاده    پاسخ ها : 0       ثبت شده در 13 ساعت قبل

  مشاهده جزئیات

  در مثلث ABC اگر a = چهار رادیکال 2 و b = دو رادیکال 6 + رادیکال 2 و زاویه c = 60 باشد مطلوب است محاسبه اندازه ضلع AB و زاویه B ؟

  هندسه (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری

  a = چهار رادیکال 2 ، b = دو رادیکال 6 + رادیکال 2 ، زاویه c = 60

  Farshad VeX    پاسخ ها : 0       ثبت شده در 13 ساعت قبل

  مشاهده جزئیات مشاوره تحصیلی Gama.ir

  آیا کسی کلاس تابستانه ی ریاضی قلم چی رفته است لطفا توضیح بدهد چگونه بود و هزینه ای که پرداختید آیا کلاسی مفید است؟

  مشاوره تحصیلی هشتم دوره اول متوسطه

  آیا کسی کلاس تابستانه ی ریاضی قلم چی رفته است لطفا توضیح بدهد چگونه بود و هزینه ای که پرداختید آیا ک ...

  نیکا شوری    پاسخ ها : 0       بروزرسانی شده در : 5 ساعت قبل

  مشاهده جزئیات

  در معادله ی توانی ، مقدار ایکس چند است؟

  ریاضی هشتم دوره اول متوسطه

  در معادله توانی 0.125 به توان 3 _ x = 4 ب توان x X چند است

  Mm maki    پاسخ ها : 0       بروزرسانی شده در : 5 ساعت قبل

  مشاهده جزئیات

  منبع : gama.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 1 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید