این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  هر گل و برگی که هست یاد خدا می کند بلبل و قمری چه خواند یاد خداوندگار چند جمله دارد

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  هر گل و برگی که هست یاد خدا می کند بلبل و قمری چه خواند یاد خداوندگار چند جمله دارد را از سایت نکس اسکرین دریافت کنید.

  معنی درس اول فارسی کلاس ششم (معرفت آفریدگار )

  این همه خلق را که شما بینید بدین جندین بسیاری ، این همه را خالقی است که آفریدگار ایشان است و نعمت بر ایشان از وی است ، آفریدگار را بباید پرستیدن و بر نعمت

  معنی درس اول فارسی کلاس ششم (معرفت آفریدگار )

  معنی شعر درس اول 1 ـ باد بهاری وزید از طرف مرغزار               باز به گردون رسید،ناله ی هر مرغ زار

  باد بهاری از سمت سبزه زار شروع به وزیدن کرد تا جایی که آواز هر پرنده ی کوچک و ناتوان هم از شوق به آسمان رسید.

  2 ـ خیزوغنیمت شمار،جنبش بادربیع           ناله ی موزون مرغ،بوی خوش لاله زار

  برخیز و از وزش باد بهاری و آواز آهنگین و زیبای پرندگان و بوی خوش لاله زار بهترین استفاده را بکن.

  3 ـ هرگل وبرگی که هست،یادخدامیکند      بلبل و قمری چه خواند؟یاد خداوندگار

  هر گل و گیاهی که در طبیعت هست ، خدا را یاد می کند. بلبل و قمری هم با آواز خود خدا را یاد می کنند.

  4ـ برگ درختان سبزدر نظر هوشیار           هر ورقش دفتری ست،معرفت کردگار

  در نظر انسان هوشیار و آگاه ، حتّی برگ درختان سبز نیز می تواند نشانه ای برای عظمت و شناخت قدرت خداوند در آفرینش باشد.

  + نوشته شده در پنجشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۴ ساعت 18:34 توسط مجتبی رجبی  |

  منبع : mogtaba0ragabi.blogfa.com

  تحلیل شعر معرفت کردگار

  1این همه خلق را که شما بینید بدین چندین بسیاری، این همه را خالقی است که آفریدگار ایشان است و نعمت بر ایشان از وی است.

  تحلیل شعر معرفت کردگار

  🅰️درس اول معرفت کردگار

  1این همه خلق را که شما بینید بدین چندین بسیاری، این همه را خالقی است که آفریدگار ایشان است و نعمت بر ایشان از وی است.

  بند اول درس معرفت کردگار

  1⃣معنی :آدم های بسیاری را که می بینید ,آفریننده ای دارندکه آن ها را آفریده است.و به همه ی آنها مال و روزی داده است

  1⃣تحلیل متن

  خلق: آفریده شده، مردم                   خالق: آفریننده                    نعمت:عطا، بخشش، احسان                  این همه را خالقی است: خالقی برای آنها وجود دارد.

  نهاد: شما                      مفعول: این همه خلق                     فعل: بینید (مضارع)                      قید: بدین چندین بسیاری                       متمم: او                           ضمیر سوم شخص مفرد: وی (او)

  تعداد جمله: 4 جمله

  2⃣آفریدگار را بباید پرستیدن و بر نعمت او سپاس داری باید کردن

  2⃣معنی: باید خداوند را ستایش کنیم و شکرگزار نعمت های او باشیم.

  نهاد: نامشخص (هرکسی می تواند باشد)

  3⃣اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق روشنایی افزاید اندر دل، و غفلت از این نا اندیشیدن، تاریکی افزاید اندر دل و نادانی گمراهی است.

  3⃣معنی :فکر کردن در کار خدا و آفریده هایش سبب آگاهی انسان میشود.و بی توجهی نسبت به آن سبب گمراهی و نادانی انسان ها میشود.

  3تحلیل :

  نهاد: اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق                  مفعول: روشنایی                        فعل: افزاید (مضارع)                        قید: اندر دل

  روشنایی افزاید اندر دل: دل را روشن می کند.

  نهاد: غفلت از این و نا اندیشیدن               مفعول: تاریکی                      فعل: افزاید (مضارع)                    قید: اندر دل                           و: ربط

  نهاد: نادانی                   فعل: است (مضارع)

  تاریکی افزاید اندر دل: باعث تاریکی دل و نادانی انسان می شود.

  غفلت: بی خبری، نادانی

  نکته: کلمات خالق، مخلوق و خلق هم خانواده هستند.

  آرایه: تضاد (اندیشیدن و نا اندیشیدن)، تضاد (خالق و مخلوق)

  تعداد جمله: 3 جمله 1⃣بیت اول شعر

  باد بهاری وزید از طرف مرغزار                         باز به گردون رسید، ناله ی هر مرغ زار   (2 جمله)

  قافیه: مرغزار/ مرغ زار                    فعل: وزید/ رسید                       نهاد: باد بهاری/ ناله ی هر مرغ زار

  ترکیب وصفی: باد بهاری/ مرغ زار                     ترکیب اضافی: طرف مرغزار/ ناله ی مرغ

  حرف اضافه: از، به                 قید: باز، به گردون

  آرایه: تشخیص (ناله ی مرغ)/ کنایه (به گردون رسید: کنایه از منتشر شدن صدا)/ تناسب (کلمات بهاری، مرغزار، گردون، مرغ زار)

  مفهوم: آمدن بهار و آواز خواندن پرندگان

  2⃣بیت دوم

  خیز و غنیمت شمار، جنبش باد ربیع                               ناله ی موزون مرغ، بوی خوش لاله زار (2 جمله)

  قافیه: لاله زار                           فعل: خیز/ غنیمت شمار (امری)                               مفعول: جنبش/ ناله/ بو

  ترکیب اضافی: جنبش باد/ باد ربیع/ ناله ی مرغ/ بوی لاله زار                                 ترکیب وصفی: ناله ی موزون/ بوی خوش

  نهاد: برای هر دو فعل "تو" (محذوف)

  آرایه: تناسب (مرغ، ناله، ربیع، باد)

  معنی بیت دوم

  : بلند شو و از وزش باد بهاری، صدای آهنگین پرندگان و بوی خوش لاله زار بهره ببر.

  3⃣بیت سوم

  هر گل و برگی که هست یاد خدا می کند                           بلبل و قمری چه خواند؟ معرفت کردگار (4 جمله و یک فعل حذف شده)

  تحلیل بیت :

  نهاد: جمله ی اول (هر گل و برگی)/ جمله ی دوم (او)/ جمله ی سوم (بلبل و قمری)/ جمله ی چهارم (بلبل و قمری که حذف شده)

  مفعول: یاد خدا/ یاد خداوندگار برلی فعل محذوف

  ترکیب اضافی: یاد خدا/ یاد خداوندگار

  آرایه: تناسب (گل، برگ، بلبل، قمری)/ تشخیص (گل، برگ، بلبل، قمری یاد خداوندگار می کند)/ تلمیح (اشاره به آیات قرآن)

  بیت سوم تلمیح.سوره ی جمعه آیه ی یک.و مراعات النظیر گل برگ بلبل قمری

  مفهوم: همه ی موجودات خداوند را ستایش می کنند.

  4⃣برگ درختان سبز در نظر هوشیار                                هر ورقش دفتری است، معرفت کردگار (1 جمله "است" حذف شده)

  معرفت: شناخت                   معرفت کردگار: شناخت خداوند       قافیه: کردگار

  ترکیب اضافی: برگ درختان/ نظر هوشیار/ ورقش/ معرفت کردگار                               ترکیب وصفی: هر ورق/ درختان سبز

  آرایه: تناسب (ورق، دفتر، برگ، درخت)/ تشبیه (مشبه "برگ درختان سبز"، مشبه به "دفتر معرفت"، وجه شبه "شناخت خداوند"، ادات تشبیه حذف شده)

  معنی بیت : هر برگی از درختان سبز در نظر انسان باهوش مانند دفتر معرفت است که سبب شناخت خداوند می شود. (با تفکر در آفرینش می توان خدا را شناخت.

  🌺🌺این متن بر گرفته از کتاب تاریخ بلعمی🌺

  نوع نثر ساده و روان

  تحلیل شعر معرفت کردگار

  👈موصوف وصفت

  اسمي را كه همراه آن صفتي آمده باشد «موصوف» مي‌گوييم موصوف يعني «وصف شده» و در جمله‌ي «باد بهاری وزید.» كلمه‌ي «باد» اسم است و «بهاری» صفتي است كه درباره‌ي آن توضيح مي‌دهد. به ترکیب اسم و صفت، «موصوف و صفت» یا «ترکیب وصفی» می‌گویند.

  👈 صفت بيشتر به دنبال اسم مي‌آيد و در اين حال اسم و صفت با كسره(-ِ) یا «ی» به هم مربوط مي‌شوند. مانند: درختانِ سبز، ناله ی موزون

  👈 موصوف چه مفرد باشد و چه جمع، صفت آن هميشه مفرد مي‌آيد

  👈 چگونه  موصوف و صفت (ترکیب وصفی) را بشناسيم؟

  👈راه اوّل: اگر «كسره» یا «ی» بين تركيب وصفي (موصوف و صفت) را برداريم و به آخر آن «است» اضافه كنيم، جمله داراي معني است.

  بادِ بهاری        باد، بهاری است.

  بوی خوش           بو، خوش است.

  👈راه دوّم: به صفت مي‌توانيم «تر» یا «ترين» اضافه كنيم اما به اسم نمي‌شود «تر» یا «ترين» اضافه كرد.

  زیبا        زیباتر ، زیباترین («زیبا» صفت است.)

  👈راه سوم : در پایان یک ترکیب «ویرگول» می‌گذاریم و کلمه‌ی دوم را تکرار می‌کنیم و پس از آن فعل «است» را قرار می‌دهیم؛ اگر جمله‌ی حاصل از لحاظ مفهوم درست باشد، آن ترکیب موصوف و صفت است.

  ناله‌ی موزون         ناله‌ی موزون، موزون است. (مفهوم جمله درست است پس ترکیب وصفی است.)

  منبع : www.panjom90.blogfa.com

  بیت ( هر گل و برگی که هست یاد خدا می کند     بلبل و قمری چه خواند ؟ یاد خداوندگار ) چند جمله دارد؟

  بیت ( هر گل و برگی که هست یاد خدا می کند     بلبل و قمری چه خواند ؟ یاد خداوندگار ) چند جمله دارد؟

  🏆🏆 مسابقه استعدادیابی گاما تلنت 🏆🏆

  ثبت نام   ورود

  پربازدیدها: #درآمدزایی#آزمون‌ساز#جبرانی_شهریور

  ** فصل 1: آفرینش فارسی ششم دبستان درسنامه آموزشی این مبحث

  بیت ( هر گل و برگی که هست یاد خدا می کند     بلبل و قمری چه خواند ؟ یاد خداوندگار ) چند جمله دارد؟

  1 ) 4 جمله 2 ) 3 جمله 3 ) 5 جمله 4 ) 1جمله گزارش خطا یک تست دیگه بزن یک آزمون کامل بده

  تحلیل ویدئویی تست

  1401/04/25 نسرین جبرئیلی

  ویدیو دوره کامل آموزشی، فارسی ششم دبستان

  مدرس: ساسان عظیمی

  مدت دوره: 31 ساعت (67 فایل)

  علوم تجربی

  3612 تست 252,840 تومان

  فارسی

  2236 تست 156,520 تومان

  ریاضی

  2383 تست 166,810 تومان

  هوش، خلاقیت و استعداد

  1975 تست 138,250 تومان

  مطالعات اجتماعی

  1852 تست 129,640 تومان

  هدیه‌های آسمانی

  944 تست 66,080 تومان

  کار و فناوری

  238 تست 16,660 تومان

  تفکر و پژوهش

  97 تست 6,790 تومان

  قرآن

  281 تست 19,670 تومان

  نمونه سوالات مرتبط

  آزمون آنلاین

  10 تست

  آزمون مجازی دستور و آرایه‌ی فارسی ششم | درس 2 و 3

  تیم مدیریت گاما

  آزمون آنلاین

  15 تست

  آزمون تستی درس چهارم فارسی ششم دبستان | داستان من و شما

  تیم مدیریت گاما

  آزمون آنلاین

  15 تست

  آزمون تستی درس هشتم فارسی ششم دبستان | دریاقلی

  تیم مدیریت گاما

  2 صفحه

  آزمونک فارسی پایه ششم دبستان محسنین | درس 1: معرفت آفریدگار

  حسن نباتیان

  20 صفحه

  توضیح فعل، بن فعل، زمان فعل، مصدر، فعل ساده و مرکب و فعل های اسنادی

  امید فرزادیان پور

  2 صفحه

  آزمون املای تقویتی به شیوه‌ی پیدا کردن واژه‌های نادرست کتاب فارسی ششم ابتدایی اسوه…

  آرش کمانگر

  2 صفحه

  طرح درس روزانه فارسی ششم دبستان | درس 1: معرفت آفریدگار

  صبا غفاری

  رایـــــگان

  3 صفحه

  آزمونک فارسی و نگارش ششم دبستان | درس 4: داستان من و شما

  سیدرضا میرجعفریان

  رایـــــگان

  2 صفحه

  ارزشیابی مستمر نگارش و انشا ششم دبستان خدیجه کبری | فصل 1: آفرینش

  رضوان کشاورزی

  رایـــــگان

  1 صفحه

  آزمون مستمر املای فارسی ششم دبستان فرهادیان (2) مشکین شهر | آبان 94

  مهدی نعمتی راد

  3 صفحه

  ارزشیابی مستمر فارسی ششم دبستان سید قطب گزن سیب و سوران | فصل 5: راه زندگی

  محمدامین حسین زائی

  رایـــــگان

  30 صفحه

  آموزش نکات مهم برای آزمون‌های تیزهوشان و نمونه دولتی - جلسۀ دوم: ساختار و اقسام…

  نازیلا حمزه لو

  1 صفحه

  کار در خانه فارسی پایه ششم - درس دهم

  منبع : gama.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 12 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید