این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  هم معنی مختلف کلاس سوم

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  هم معنی مختلف کلاس سوم را از این سایت دریافت کنید.

  معنی کلمات درس به درس فارسی سوم ابتدایی

  در این پست معنی کلمات درس به درس فارسی سوم ابتدایی را در اختیارتان قرار خواهیم داد .

  معنی کلمات درس به درس فارسی سوم ابتدایی

  274 10

  زمان مطالعه: 8 دقیقه

  در این پست معنی کلمات درس به درس فارسی سوم ابتدایی را در اختیارتان قرار خواهیم داد. با ما در مجله دلگرم همراه باشید .

  معنی کلمات درس به درس فارسی سوم ابتدایی

  لغات درس اول محله ی ما فارسی سوم ابتدایی

  انتها : آخر ، پایانبازارچه : بازار کوچکبوستان : باغ باصفا ، جایی که گل های خوشبو در آن بسیار باشد .ثبت نام : نوشتن اسم ، نام نویسینگران : دلواپسعطمت : بزرگی ، شکوهفیروزه ای : به رنگ آبیقنادی : شیرینی فروشیمحله : قسمتی از یک شهر یا روستا

  لغات درس دوم زنگ ورزش

  نرم نرمک : آهستهبحث : گفتگوحرفه ای : کسی که در کاری مهارت دارد .پیوسته : پی درپی ، پشت سرهمآب تنی : شست و شوی بدن در آب ، شناکردنباستانی : بسیار قدیمیبلور : نوعی شیشه ی شفاف که برای ساخت طرف به کار می رود .بیشه : جنگلپونه ی وحشی : نوعی گیاه ، سبزی خوشبو مانند نعناعجلب نظرکردن : جلب توجه کردنتنگ : پارچ سفالی یا شیشه ای که در آن آب یا نوشیدنی دیگر می ریزند .جنب و جوش : تلاشحکیم : انسان دانا و خردمندحیرت : تعجبسفالی : ظرف یا اشیای گلیشبیه : مانندصنوبر : نام درختی زیبا ، نامی برای دخترانمآمور : آن که به فرمان کسی برای انجام کاری انتخاب شود .ماهرانه : با مهارتمربی : کسی که چیزی را یاد می دهد .مهارت : توانایی انجام کاری به نحو شایسته

  لغات درس سوم : آسمان آبی ، طبیعت پاک

  آلودگی : کثیفیجوی : گذرگاه باریکی که آب از آن می گذرد .چشمه : جایی که آب از زیر زمین بیرون می آید .دامنه ی کوه : بخش شیب دار پایین کوهدلپذیر : پسندیده و دل خواهدل نشین : خوشایند و پسندیدهروان : جاریطبیعت : بخشی از هستیطراوت : تازگیغرق شدن : فرو رفتن و خفگی در آبگردش علمی : گردش دسته جمعی دانش آموزان برای یادگیری پیزهای جدیدگزارش : شرح و بیان کارهای انجام گرفتهگویا : رسا ، آشکارلذت : حالت خوشایند و خوبمحیط : مکان اطراف شخص یا چیزنشاط : شادینظافت : تمیزینگریست : نگاه کردآشغال : زبالهقله : نوک کوه یا تپهایزد : خداوندهم فکری : باهم در مورد موضوعی فکرکردن

  لغات درس چهارم آواز گنجشک فارسی سوم ابتدایی

  آزرده : رنجیدهآلودگی صوتی : هر صدای بدی که انسان را آزار دهد .احوال پرسی : حال و احوال کسی را پرسیدناطراف : دور و بربی صبرانه : بدون تحملترقه : نوعی بمب دست ساز کوچکتشکچه : تشک کوچکروزنامه دیواری : نوشته ای از مطالب گوناگون که دانش آموزان در مدرسه تهیه و بر روی دیوار آویزان می کنند .سکوت : خاموشیفرصت : وقت مناسب برای انجام دادن کاریفشفشه : نوعی اسباب بازی که در آن باروت می ریزند و هنگام سوختن به هوا می رود و نور افشانی می کند .مشورت : نظر دیگران را خواستنمنتظر : چشم به راهمنظم : مرتب و با نظمنماینده : کسی که از طرف کسی یا گروهی کاری انجام دهد .گوش خراش : صدای بسیار شدید و آزاردهندهغصه : غم و اندوهناراضی : نا خشنود

  لغات درس پنجم بلدرچین و برزگر

  آشیانه : لانه ی حیواناتانتظار : صبربرزگر : کشاورزخویشان : جمع خویش ، نزدیکان – بستگاندرو : برداشت ، کشت و چیدن گیاهان مثل گندم و برنجدهقان : کشاورزکشتزار : مزرعه ، زمین زراعت شدهصحرا : بیابان

  لغات درس ششم فداکاران

  آغوش : بغل ، میان دو دستاشغال : جایی را به زور گرفتنافتخار : سر بلندیافتخار آفرین : کاری که باعث سربلندی می شود .بی ادعا : کسی که ادعایی ندارد .پای کوبی : شادی کردنپیشروی : به جلو رفتنآزار می داد : اذیت می کرد .تانک : خودروی بزرگ و سنگین جنگی که مسلسل و توپ داردو به کمک زنجیرهای زیر آن قادر به حرکت در مکان های مختلف استغبار آلود : هوای پرگرد و خاکجاودانه : چیزی که تا ابد بماند .جلوگیری : پیشگیریدلیرانه : شجاعانهچوب دستی : عصارزمنده : مبارزواقعه : اتفاقریزش : فرو ریختنلبریز : پرطراوت : تازگیجنگ تحمیلی : جنگی که از طرف کشور عراق به ایران تحمیل شد و هشت سال طول کشید .فانوس : نوعی چراغ نفت سوزسرمشق : الگوفداکار : از خود گذشتهاشتیاق : شوق و علاقهکینه : دشمنی کسی را در دل داشتنشریف : بزرگوارمسدود : بسته شدهحتمی : قطعینارنجک : نوعی بمب دستیدفاع : تلاش برای حفظ خود در مقابل دشمندلاورانه : شجاعانه

  منبع مطلب : www.delgarm.com

  معنی کلمات فارسی سوم ابتدایی درس به درس

  معنی کلمات فارسی سوم ابتدایی درس به درس معنی لغات فارسی سوم دبستان همه ی درس ها دانلود رایگان برای کلاس سومی ها...........

  سوم ابتداییفارسی سوم

  معنی کلمات فارسی سوم ابتدایی درس به درس

  Admin به‌روزرسانی: ۱۲ مهر ۱۳۹۸0 اشتراک‌گذاری

  عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

  معنی کلمات فارسی سوم ابتدایی

  معنی کلمات فارسی سوم ابتدایی: درس اول محله ی ما

  انتها : آخر ، پایان                                   بازارچه : بازار کوچک

  بوستان : باغ باصفا ، جایی که گل های خوشبو در آن بسیار باشد .

  ثبت نام : نوشتن اسم ، نام نویسی         نگران : دلواپس

  عطمت : بزرگی ، شکوه

  فیروزه ای : به رنگ آبی                         قنادی : شیرینی فروشی

  محله : قسمتی از یک شهر یا روستا

  معنی کلمات فارسی سوم ابتدایی: درس دوم  زنگ ورزش

  نرم نرمک : آهسته                                    بحث : گفتگو

  حرفه ای : کسی که در کاری مهارت دارد .    پیوسته : پی درپی ، پشت سرهم

  آب تنی : شست و شوی بدن در آب ، شناکردن   باستانی : بسیار قدیمی

  بلور : نوعی شیشه ی شفاف که برای ساخت طرف به کار می رود .

  بیشه : جنگل                                       پونه ی وحشی : نوعی گیاه ، سبزی خوشبو مانند نعناع

  جلب نظرکردن : جلب توجه کردن

  تنگ : پارچ سفالی یا شیشه ای که در آن آب یا نوشیدنی دیگر می ریزند .

  جنب و جوش : تلاش                      حکیم : انسان دانا و خردمند

  حیرت : تعجب                                  سفالی : ظرف یا اشیای گلی

  شبیه : مانند                           صنوبر : نام درختی زیبا ، نامی برای دختران

  مآمور : آن که به فرمان کسی برای انجام کاری انتخاب شود .

  ماهرانه : با مهارت

  مربی : کسی که چیزی را یاد می دهد .          مهارت : توانایی انجام کاری به نحو شایسته

  معنی کلمات فارسی سوم ابتدایی: درس سوم آسمان آبی طبیعت پاک

  آلودگی : کثیفی                         جوی : گذرگاه باریکی که آب از آن می گذرد .

  چشمه : جایی که آب از زیر زمین بیرون می آید .        دامنه ی کوه : بخش شیب دار پایین کوه

  دلپذیر : پسندیده و دل خواه                دل نشین : خوشایند و پسندیده

  روان : جاری                                   طبیعت : بخشی از هستی

  طراوت : تازگی                            غرق شدن : فرو رفتن و خفگی در آب

  گردش علمی : گردش دسته جمعی دانش آموزان برای یادگیری پیزهای جدید

  گزارش : شرح و بیان کارهای انجام گرفته              گویا : رسا ، آشکار

  لذت : حالت خوشایند و خوب

  محیط : مکان اطراف شخص یا چیز                      نشاط : شادی

  نظافت : تمیزی                                            نگریست : نگاه کرد

  آشغال : زباله                                             قله : نوک کوه یا تپه

  ایزد : خداوند

  هم فکری : باهم در مورد موضوعی فکرکردن

  معنی کلمات فارسی سوم ابتدایی: درس چهارم آواز گنجشک

  آزرده : رنجیده           آلودگی صوتی : هر صدای بدی که انسان را آزار دهد .

  احوال پرسی : حال و احوال کسی را پرسیدن             اطراف : دور و بر

  بی صبرانه : بدون تحمل               ترقه : نوعی بمب دست ساز کوچک

  تشکچه : تشک کوچک

  روزنامه دیواری : نوشته ای از مطالب گوناگون که دانش آموزان در مدرسه تهیه و بر روی دیوار آویزان می کنند .

  سکوت : خاموشی                فرصت : وقت مناسب برای انجام دادن کاری

  فشفشه : نوعی اسباب بازی که در آن باروت می ریزند و هنگام سوختن به هوا می رود و نور افشانی می کند .

  مشورت : نظر دیگران را خواستن            منتظر : چشم به راه

  منظم : مرتب و با نظم                        نماینده : کسی که از طرف کسی یا گروهی کاری انجام دهد .

  گوش خراش : صدای بسیار شدید و آزاردهنده         غصه : غم و اندوه

  ناراضی : نا خشنود

  معنی کلمات فارسی سوم ابتدایی: درس پنجم بلدرچین و برزگر

  آشیانه : النه ی حیوانات                   انتظار : صبر

  برزگر : کشاورز                      خویشان : جمع خویش ، نزدیکان – بستگان

  درو : برداشت ، کشت و چیدن گیاهان مثل گندم و برنج      دهقان : کشاورز

  کشتزار : مزرعه ، زمین زراعت شده                صحرا : بیابان

  معنی کلمات فارسی سوم ابتدایی: درس ششم فداکاران

  آغوش : بغل ، میان دو دست           اشغال : جایی را به زور گرفتن

  افتخار : سر بلندی                          افتخار آفرین : کاری که باعث سربلندی می شود .

  بی ادعا : کسی که ادعایی ندارد .       پای کوبی : شادی کردن

  پیشروی : به جلو رفتن                          آزار می داد : اذیت می کرد .

  تانک : خودروی بزرگ و سنگین جنگی که مسلسل و توپ داردو به کمک زنجیرهای زیر آن قادر به حرکت در مکان های مختلف است

  غبار آلود : هوای پرگرد و خاک                 جاودانه : چیزی که تا ابد بماند .

  جلوگیری : پیشگیری                            دلیرانه : شجاعانه

  چوب دستی : عصا                         رزمنده : مبارز

  واقعه : اتفاق                               ریزش : فرو ریختن

  لبریز : پر                                         طراوت : تازگی

  جنگ تحمیلی : جنگی که از طرف کشور عراق به ایران تحمیل شد و هشت سال طول کشید .

  فانوس : نوعی چراغ نفت سوز                        سرمشق : الگو

  فداکار : از خود گذشته                                  اشتیاق : شوق و عالقه

  کینه : دشمنی کسی را در دل داشتن                  شریف : بزرگوار

  مسدود : بسته شده                                       حتمی : قطعی

  نارنجک : نوعی بمب دستی

  دفاع : تالش برای حفظ خود در مقابل دشمن           دلاورانه : شجاعانه

  ناودان : لوله ای که آب پشت بام از آم پایین می آید .        هم نوعان : هم جنس ، افرادیس که از یک نوع هستند .

  معنی کلمات فارسی سوم ابتدایی: درس هفتم کار نیک

  جوز : گردو                ارزن : دانه ی ریز خوراکی که غذای پرندگان است .

  منبع مطلب : dabesto.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 1 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید