این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  هواشناسی بوئین میاندشت

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  هواشناسی بوئین میاندشت را از این سایت دریافت کنید.

  آب و هوا در بوئین و میاندشت برای 5 روز

  آب و هوا در بوئین و میاندشت برای 5 روز

  ایران اصفهان شهرستان فريدن بوئین و میاندشت

  :57

  آب و هوا در بوئین و میاندشت برای 5 روز

  جمعه, دسامبر 9 2022

  عصر

  18 +1 پوشش ابر متغیر

  باد: وزش نسیم ملایم, جنوب شرقسرعت: 3گشتاور های باد: 6فشار اتمسفر: 759رطوبت نسبی: 69‏%ابری: 61‏%دید: 78‏%

  21 0 ابری

  باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, جنوب شرقسرعت: 4گشتاور های باد: 7فشار اتمسفر: 760رطوبت نسبی: 76‏%ابری: 72‏%دید: 78‏%

  طلوع خورشید 07:01, غروب 17:03, شاخص ماوراء بنفش: 2,8 (کم), بیشتر ...

  طلوع ماه 17:52, غروب ماه 08:07, فاز ماه: کوژماه یا تحدت کاهنده, بیشتر ...

  میدان ژئومغناطیس: آرام

  شنبه, دسامبر 10 2022

  شب

  0 -1 ابری

  باد: وزش نسیم ملایم, جنوب شرقسرعت: 3گشتاور های باد: 7فشار اتمسفر: 757رطوبت نسبی: 80‏%ابری: 91‏%دید: 81‏%

  3 -2 ابری

  باد: وزش نسیم ملایم, جنوب شرقسرعت: 3گشتاور های باد: 5فشار اتمسفر: 757رطوبت نسبی: 85‏%ابری: 76‏%دید: 85‏%صبح

  6 -3 ابری

  باد: وزش نسیم ملایم, جنوب شرقسرعت: 2گشتاور های باد: 4فشار اتمسفر: 756رطوبت نسبی: 88‏%ابری: 70‏%دید: 88‏%

  9 -1 ابری

  باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, جنوب شرقسرعت: 4گشتاور های باد: 7فشار اتمسفر: 759رطوبت نسبی: 74‏%ابری: 67‏%دید: 88‏%ظهر

  12 +1 ابری

  باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, جنوب شرقسرعت: 4گشتاور های باد: 7فشار اتمسفر: 757رطوبت نسبی: 58‏%ابری: 70‏%دید: 62‏%

  15 +2 برف و باران

  باد: وزش نسیم ملایم, جنوب شرقسرعت: 3گشتاور های باد: 6فشار اتمسفر: 756رطوبت نسبی: 53‏%ابری: 91‏%مقدار بارش: 0,3 میلیمتردید: 58‏%عصر

  18 0 برف

  باد: وزش نسیم ملایم, شرقسرعت: 2گشتاور های باد: 4فشار اتمسفر: 759رطوبت نسبی: 81‏%ابری: 94‏%مقدار بارش: 1,1 میلیمتردید: 2‏%

  21 -2 برف

  باد: وزش نسیم ملایم, شرقسرعت: 3گشتاور های باد: 5فشار اتمسفر: 760رطوبت نسبی: 90‏%ابری: 98‏%مقدار بارش: 1,2 میلیمتردید: 3‏%

  طلوع خورشید 07:02, غروب 17:03, شاخص ماوراء بنفش: 2,3 (کم), بیشتر ...

  طلوع ماه 18:45, غروب ماه 09:01, فاز ماه: کوژماه یا تحدت کاهنده, بیشتر ...

  میدان ژئومغناطیس: غیر قابل انعطاف

  یکشنبه, دسامبر 11 2022

  شب

  0 -3 ابری

  باد: وزش نسیم ملایم, جنوب شرقسرعت: 3گشتاور های باد: 5فشار اتمسفر: 757رطوبت نسبی: 82‏%ابری: 76‏%مقدار بارش: 0,1 میلیمتردید: 3‏%

  3 -4 آسمان صاف

  باد: وزش نسیم ملایم, جنوب شرقسرعت: 2گشتاور های باد: 4فشار اتمسفر: 757رطوبت نسبی: 88‏%ابری: 50‏%دید: 4‏%صبح

  6 -5 آسمان صاف

  باد: ساکت, جنوب شرقسرعت: 2گشتاور های باد: 3فشار اتمسفر: 757رطوبت نسبی: 91‏%ابری: 47‏%دید: 11‏%

  9 -3 پوشش ابر متغیر

  باد: وزش نسیم ملایم, جنوب شرقسرعت: 3گشتاور های باد: 5فشار اتمسفر: 760رطوبت نسبی: 80‏%ابری: 58‏%دید: 48‏%ظهر

  12 0 پوشش ابر متغیر

  باد: وزش نسیم ملایم, جنوب شرقسرعت: 3گشتاور های باد: 5فشار اتمسفر: 759رطوبت نسبی: 59‏%ابری: 61‏%دید: 80‏%

  15 +1 تا حدودی ابری

  باد: ساکت, جنوب غربسرعت: 1گشتاور های باد: 3فشار اتمسفر: 759رطوبت نسبی: 48‏%ابری: 62‏%دید: 89‏%عصر

  18 -1 تا حدودی ابری

  باد: ساکت, شمالسرعت: 1گشتاور های باد: 2فشار اتمسفر: 759رطوبت نسبی: 70‏%ابری: 41‏%دید: 98‏%

  21 -3 تا حدودی ابری

  باد: ساکت, شمالسرعت: 1گشتاور های باد: 2فشار اتمسفر: 759رطوبت نسبی: 81‏%ابری: 28‏%دید: 100‏%

  طلوع خورشید 07:02, غروب 17:03, شاخص ماوراء بنفش: 2,9 (کم), بیشتر ...

  طلوع ماه 19:41, غروب ماه 09:47, فاز ماه: کوژماه یا تحدت کاهنده, بیشتر ...

  میدان ژئومغناطیس: آرام

  دوشنبه, دسامبر 12 2022

  شب

  0 -3 آسمان صاف

  باد: ساکت, جنوبسرعت: 1گشتاور های باد: 2فشار اتمسفر: 756رطوبت نسبی: 83‏%ابری: 6‏%دید: 100‏%

  3 -4 آسمان صاف

  باد: ساکت, جنوبسرعت: 1گشتاور های باد: 3فشار اتمسفر: 756رطوبت نسبی: 79‏%ابری: 2‏%دید: 100‏%صبح

  6 -5 آسمان صاف

  باد: ساکت, جنوبسرعت: 1گشتاور های باد: 3فشار اتمسفر: 755رطوبت نسبی: 77‏%ابری: 0‏%دید: 100‏%

  9 -1 آسمان صاف

  باد: ساکت, جنوب شرقسرعت: 1گشتاور های باد: 4فشار اتمسفر: 759رطوبت نسبی: 58‏%ابری: 0‏%دید: 100‏%ظهر

  12 +3 آسمان صاف

  باد: ساکت, جنوب غربسرعت: 2گشتاور های باد: 5فشار اتمسفر: 759رطوبت نسبی: 33‏%ابری: 0‏%

  منبع مطلب : fa.meteocast.in

  آب و هوا در بوئین و میاندشت

  MeteoTrend: آب و هوا در بوئین و میاندشت برای امروز و فردا و هفته. دقیق و دقیق پیش بینی آب و هوا در بوئین و میاندشت. دما و رطوبت هوا, فشار, سرعت و جهت باد های آسمانی, طلوع, غروب. بوئین و میاندشت, اصفهان, ایران

  پیش بینی آب و هوا در بوئین و میاندشت شهر

  3 ساعت\6 ساعت ابزارک ها تنظیمات فارسی

  ایراناصفهانبوئین و میاندشت

  پیش بینی آب و هوا در بوئین و میاندشت شهر

  زمان دقیق در بوئین و میاندشت:

  جمعه, 9 دسامبر 2022

  1 8 : 5 7 ۱۸ آذر ۱۴۰۱

  خورشید:   طلوع خورشید 07:01, غروب 17:03.ماه:   طلوع ماه 17:52, غروب ماه 08:07, فاز ماه: کوژماه یا تحدت کاهنده

  میدان ژئومغناطیس: آرام

  عصر-1...+2 °Cابری

  باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, جنوب شرق, سرعت 3-4

  گشتاور های باد: 7 رطوبت نسبی: 65-76% ابری: 72%

  فشار اتمسفر: 757-760

  شنبه, 10 دسامبر 2022

  دید: 78-88% بیشتر ... ۱۹ آذر ۱۴۰۱

  خورشید:   طلوع خورشید 07:02, غروب 17:03.ماه:   طلوع ماه 18:45, غروب ماه 09:01, فاز ماه: کوژماه یا تحدت کاهنده

  میدان ژئومغناطیس: غیر قابل انعطاف

  شاخص ماوراء بنفش: 2,3 (کم)

  شب-3...-1 °Cابری

  باد: وزش نسیم ملایم, جنوب شرق, سرعت 2-3

  گشتاور های باد: 6 رطوبت نسبی: 77-86% ابری: 91%

  فشار اتمسفر: 756-757

  دید: 81-92%

  صبح-3...0 °Cابری

  باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, جنوب شرق, سرعت 2-4

  گشتاور های باد: 7 رطوبت نسبی: 68-88% ابری: 70%

  فشار اتمسفر: 756-759

  دید: 80-90%

  ظهر+1...+2 °Cبرف و باران

  باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, جنوب شرق, سرعت 2-4

  گشتاور های باد: 7 رطوبت نسبی: 53-66% ابری: 93%

  فشار اتمسفر: 756-759

  مقدار بارش: 0,6 میلیمتر

  دید: 31-66%

  عصر-2...0 °Cبرف

  باد: وزش نسیم ملایم, شرق, سرعت 2-3

  گشتاور های باد: 5 رطوبت نسبی: 75-90% ابری: 98%

  فشار اتمسفر: 757-760

  مقدار بارش: 2,1 میلیمتر

  یکشنبه, 11 دسامبر 2022

  دید: 2-5% بیشتر ... ۲۰ آذر ۱۴۰۱

  خورشید:   طلوع خورشید 07:02, غروب 17:03.ماه:   طلوع ماه 19:41, غروب ماه 09:47, فاز ماه: کوژماه یا تحدت کاهنده

  میدان ژئومغناطیس: آرام

  شاخص ماوراء بنفش: 2,9 (کم)

  شب-4...-3 °Cآسمان صاف

  باد: وزش نسیم ملایم, جنوب شرق, سرعت 1-3

  گشتاور های باد: 5 رطوبت نسبی: 82-90% ابری: 62% فشار اتمسفر: 757 دید: 4-12%

  صبح-5...-2 °Cپوشش ابر متغیر

  باد: وزش نسیم ملایم, جنوب شرق, سرعت 1-3

  گشتاور های باد: 5 رطوبت نسبی: 72-91% ابری: 61%

  فشار اتمسفر: 757-760

  دید: 24-100%

  ظهر-1...+1 °Cتا حدودی ابری

  باد: وزش نسیم ملایم, جنوب غرب, سرعت 1-2

  گشتاور های باد: 5 رطوبت نسبی: 48-65% ابری: 62%

  فشار اتمسفر: 757-760

  دید: 80-98%

  عصر-3...-1 °Cتا حدودی ابری

  باد: ساکت, شمال, سرعت 1

  گشتاور های باد: 2 رطوبت نسبی: 63-82% ابری: 41%

  فشار اتمسفر: 757-759

  دوشنبه, 12 دسامبر 2022

  دید: 100% بیشتر ... ۲۱ آذر ۱۴۰۱

  خورشید:   طلوع خورشید 07:03, غروب 17:03.ماه:   طلوع ماه 20:39, غروب ماه 10:28, فاز ماه: کوژماه یا تحدت کاهنده

  میدان ژئومغناطیس: آرام

  شاخص ماوراء بنفش: 3 (متوسط)

  شب-5...-3 °Cآسمان صاف

  باد: ساکت, جنوب, سرعت 1

  گشتاور های باد: 3 رطوبت نسبی: 79-83% ابری: 5%

  فشار اتمسفر: 755-757

  دید: 100%

  صبح-5...+1 °Cآسمان صاف

  باد: ساکت, جنوب, سرعت 1

  گشتاور های باد: 4 رطوبت نسبی: 49-78% ابری: 0%

  فشار اتمسفر: 755-759

  دید: 100%

  ظهر+2...+3 °Cآسمان صاف

  باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, جنوب غرب, سرعت 1-4

  گشتاور های باد: 6 رطوبت نسبی: 27-41% ابری: 52%

  فشار اتمسفر: 757-759

  دید: 100%

  عصر0...+1 °Cابری

  باد: وزش نسیم ملایم, جنوب غرب, سرعت 2

  گشتاور های باد: 4 رطوبت نسبی: 44-61% ابری: 98%

  فشار اتمسفر: 756-757

  سهشنبه, 13 دسامبر 2022

  دید: 100% بیشتر ... ۲۲ آذر ۱۴۰۱

  خورشید:   طلوع خورشید 07:04, غروب 17:04.ماه:   طلوع ماه 21:37, غروب ماه 11:04, فاز ماه: کوژماه یا تحدت کاهنده

  میدان ژئومغناطیس: آرام

  شاخص ماوراء بنفش: 3 (متوسط)

  شب-1...0 °Cابری

  باد: وزش نسیم ملایم, جنوب غرب, سرعت 2

  گشتاور های باد: 4 رطوبت نسبی: 66-70% ابری: 97%

  منبع مطلب : fa.meteotrend.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 1 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید