این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  وقتی دو خط همدیگر را قطع می کنند چهار زاویه درست میشود که زاویه های روبرو دو به دو چه هستند گاما

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  وقتی دو خط همدیگر را قطع می کنند چهار زاویه درست میشود که زاویه های روبرو دو به دو چه هستند گاما را از این سایت دریافت کنید.

  دانستنی های ریاضی

  **1. انواع زاویه : تند(حاده)- راست(قائمه)- باز(منفرجه)- نیم صفحه .2. اندازه ی زاویه ی تند از 5/0 درجه شروع می شود تا 90 درجه .

  کلاس چهارم دبستان فرزانه ی زنجان

  کلاس چهارم دبستان فرزانه ی زنجان دانستنی های ریاضی

  **1. انواع زاویه : تند(حاده)- راست(قائمه)- باز(منفرجه)- نیم صفحه

  .2. اندازه ی زاویه ی تند از 5/0 درجه شروع می شود تا 90 درجه .

  3. اندازه ی زاویه ی راست 90 درجه است

  .4. اندازه ی زاویه ی باز از 90 درجه شروع می شود تا 180 درجه .

  5. اندازه ی زاویه ی نیم صفحه 180 درجه است

  .6. اندازه ی زاویه ی راست نصف(5/0)برابر زاویه ینیم صفحه است

  .7. اندازه ی زاویه ی نیم صفحه 2 برابر زاویه ی راست است .

  8. واحد اندازه گیری زاویه درجه نام دارد،كه علامت آن o است 90ْ (می خوانیم 90 درجه).

  9. زاویه های تند و راست و باز از زاویه ی نیم صفحه كوچك تر هستند .

  10.زاویه های راست و باز و نیم صفحه از زاویه ی تند بزرگ تر هستند

  .11.زاویه به سه طریق خوانده می شود .12.زاویه را می توانیم از رأس بخوانیم .13.زاویه را می توانیم از هر ضلع بخوانیم .

  14.زاویه راست را باگونیا معلوم می كنیم .

  15.نیم ساز خطی است كه از رأس زاویه بگذرد و زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم كند .16.نیم ساز زاویه ی 20 درجه 10 درجه است .17.نیم ساز زاویه ی راست45 درجه است .18.نیم ساز زاویه ی نیم صفحه زاویه ی راست است

  .19.نیم خط از طرف نقطه خوانده می شود .

  20.پاره خط را می توانیم از دو طرف بخوانیم

  .21.دو خطی كه همدیگر را قطع كنند محل قطع را نقطه ی تقاطع می گوییم .22.دو خطی كه همدیگر را قطع كنند دو خط متقاطع می گوییم

  .23.هر گاه دو خطی راهرقدر ادامه دهیم، همدیگر را قطع نكنند دو خط موازی(متوازی) می گویند

  .24.هر گاه دو خط همدیگر را قطع كنند،4 نیم خط به وجود می آید .25.هر گاه دو پاره خط همدیگر را قطع كنند 2 پاره خط و 4 نیم خط به وجود می آید

  .26.اگردو خط راست همدیگررا قطع كنند به طوری كه زاویه ی بین آن ها 90 درجه باشد دو خط را عمود می گوییم

  .27.اگر یك خط راست از وسط یك خط راست بگذرد و بر آن عمود باشدعمود منصف می گوییم .28.عمود منصف یعنی هم عمود است وهم نصف كرده است .29.عمود یعنی قطع كرده و زاویه ی راست تشكیل شده است .30.عمودو عمود منصف  را نیز به وسیله ی گونیا رسم می كنیم .31.برای عمود و عمودمنصف یك ضلع عمود گونیا را با خط راست موازی می كنیم و از ضلع دیگر خط  می كشیم

  .32.گونیا دو ضلع عمود بر هم دارد، كه با هم زاویه ی راست تشكیل می دهند

  .33.عددی كه رقم آخر آن دهگان هزار باشد 5 رقمی است

  .34.عددی كه رقم آخر آن یكان میلیون باشد 7 رقمی است

  .35.ارزش مكانی یعنی جایی كه رقم قرار دارد

  .36.ارزش رقمی یعنی بزرگترین یا كوچكترین رقم عدد

  .37.بالاترین (بیشترین) ارزش مكانی را اولین رقم از سمت چپ دارد

  .38.پایین ترین (كمترین)ارزش مكانی را اولین رقم از سمت راست دارد

  .39.كمترین ارزش رقمی را كوچكترین رقم داردو بیشترین ارزش رقمی را بزرگترین رقم دارد

  .40.برای خواندن یك عدد،عدد را 3رقم ، 3رقم از سمت راست جدا می كنیم.(3 رقم اول یكیها- 3رقم دوم هزارها- 3رقم سوم میلیون ها)

  + نوشته شده در دوشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 20:49 توسط اسمعیلیان  |

  خانه آرشیو وبلاگ عناوین نوشته ها

  نوشته‌های پیشین

  فروردین ۱۳۹۳ اسفند ۱۳۹۲ بهمن ۱۳۹۲ دی ۱۳۹۲ آذر ۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ اسفند ۱۳۹۱ BLOGFA.COM

  منبع : 4farzaneh.blogfa.com

  وقتی دو خط همدیگر را قطع میکنند چهار زاویه درست می شود که زاویه های روبه رو دو به دو چه هستند

  وقتی دو خط همدیگر را قطع میکنند چهار زاویه درست می شود که زاویه های روبه رو دو به دو چه هستند را از این سایت دریافت کنید.

  وقتی دو خط همدیگر را قطع میکنند چهار زاویه درست می شود که زاویه های روبه رو دو به دو چه هستند

  دسته بندی : نکس لود مطالب سایت

  ناشناس

  تورو خدا یکی جواب بده

  ناشناس

  سلام زاویه متقابلی راس

  nesa☆

  متقابل راس🥲

  نویسنده

  متقابل به رأس

  🌷

  متقابل راس

  وقتی دو خط همدیگر را قطع میکنند چهار زاویه درست می شود که زاویه های روبه رو دو به دو چه هستند از سایت نکس لود دریافت کنید.

  جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

  مهدی : با هم مساوی هستند. و به این زاویه ها متقابل به راس میگویند.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟

  بله خیر ناشناس 3 ماه قبل 1 متقابل به راس 0 ارباب 2 ماه قبل آفرین شکلات بدم نا شناس 3 ماه قبل 1 متقابل به راس MAHYA 4 ماه قبل 1 متقابل به راس ناشناس 4 ماه قبل 1 متقابل راس fatemeh 4 ماه قبل 1

  متقابل به راس به دلیل اینکه با هم برابرند حتما این میشه دوستان من امتحان دادم درست جواب دادم

  asal 5 ماه قبل 1 متقابل راس🥺😇 💙💙💙💙 5 ماه قبل 3 متقابل به راس ناشناس 5 ماه قبل 0 😍😍😍😍 ناشناس 5 ماه قبل 1 متقابل به راس نویسنده 5 ماه قبل 1

  متقابل به راس درست است

  ناشناس 5 ماه قبل 2 متقابل به راس محمد محمدی 5 ماه قبل 5

  وقتی دو خط هم دیگر را قطع کنند ۴ زاویهایجاد می شودکزاویه های روبه رودوبه دو هستند

  nesa☆ 5 ماه قبل 8 متقابل راس🥲 ناشناس 5 ماه قبل 3 مساوی ..... 5 ماه قبل 4 متقابل به راس ناشناس 6 ماه قبل 17

  تورو خدا یکی جواب بده

  نویسنده 6 ماه قبل 6

  بله به این زاویه ها متقابل با راس میگویندیاس

  ناشناس 6 ماه قبل 14

  سلام زاویه متقابلی راس

  ناشناس 6 ماه قبل 1 متقابل راس نویسنده 6 ماه قبل 3

  سلام میشه ادامه آن را به من بگید

  ناشناس 6 ماه قبل 6 متقابل به رأس 🌷 6 ماه قبل 6 متقابل راس فاتمکو 6 ماه قبل 2 لتنودتنک نویسنده 6 ماه قبل 5

  سلامبله درست است بهش میگن متقابل به راساگر هم در سوالاتی برای شما اومد حتما بگید متقابل به راس اگر نبود یعنی غلطه

  نویسنده 6 ماه قبل 0 نمدونم نویسنده 6 ماه قبل 5 متقابل ب راس نویسنده 6 ماه قبل 2 می ناشناس 6 ماه قبل 3 متقابل به رأس نویسنده 6 ماه قبل 3

  بله به این زاویه متقابل به راس میگویند

  محمد مهدی 6 ماه قبل 4 متقابل راس نویسنده 6 ماه قبل 3

  وقتی دو خط همدیگر را قطع میکنند ۴ زاویه درست میشود که زاویه های روبرو متقابل به راس هستند

  نویسنده 6 ماه قبل -1 ولم کن مساوی هستند نویسنده 6 ماه قبل 1 ن 2 نویسنده 6 ماه قبل مقابل به راس نویسنده 6 ماه قبل 6 متقابل به رأس بهار 6 ماه قبل 4

  وقای دو خط هم را قطع میکنند به دو خط که رو به روی هم قرار میگیرند متقابل با راس میگویند☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

  2 ...... 6 ماه قبل ...... نویسنده 6 ماه قبل 0 اشکان نویسنده 6 ماه قبل 1 متقابل به ااس نویسنده 6 ماه قبل 0 باهم مساوی هستند ابولفضل لطفی 6 ماه قبل 0

  متقل بل به راس هستند

  ناشناس 6 ماه قبل 1 ولی فاطمه 6 ماه قبل 1 متساوی محمدرضا 6 ماه قبل 1 جواب نویسنده 6 ماه قبل 0 خیر 46 پاسخ ادمین

  منبع : nexload.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 1 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید