این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  وقتی نور خورشید به ذره بین می تابد چه اتفاقی می افتد

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  ناشناس

  سلام من یلدا این کمکم کرد تا یاد بگیرم اگر آزمون های آنلاین ممنون میشم

  ناشناس

  سلام من یلدا این کمکم کرد تا یاد بگیرم اگر آزمون های آنلاین ممنون میشم

  علیرضا

  وقتی نور خورشید به ذره بین می تابد چه اتفاقی می افتد

  سلام

  سلام

  مونا

  عالی مم خودم کلاس پنجمم

  وقتی نور خورشید به ذره بین می تابد چه اتفاقی می افتد را از سایت پشتوک دریافت کنید.

  درس سوم علوم پنجم ابتدایی رنگین کمان

  درس سوم علوم پنجم ابتدایی رنگین کمان

  آموزش درس سوم علوم پنجم ابتدایی رنگین کمان

  صفحه 17 درس سوم علوم پنجم 
  هدف تصویر عنوانی ایجاد انگیزه و آمادگی در دان شآموزان برای کسب اطلاعات بیشتر دربارهٔ نور و رنگ است.
  از دانش آموزان بپرسید تاکنون رنگین کمان دیده اند؟
  چه خاطره ای از رنگین کمان دارند؟
  نورهای رنگی پشت سر هم را در کجاها دیده اند؟
  چه پرسش هایی دربارهٔ رنگین کمان دارند؟
  صفحه 18درس سوم علوم پنجم 
  در این صفحه پرسش هایی که دربارهٔ رنگین کمان است در کلاس مطرح کنید و پاسخ ها را روی تخته بنویسید.

  از دانش آموزان بخواهید برای پی بردن به درستی پاسخ ها فعالیت این صفحه را به طور گروهی انجام دهند.

  در انجام فعالیت این صفحه دانش آموزان پی می برند برای تشکیل نورهای رنگی وجود آفتاب و قطره های آب که در هوا باشند لازم است.

  توجه کنید اگر قطره های آب که از آبفشان خارج می شود به صورت معلق در هوا باقی نمانند و پشت به آفتاب نباشند، رنگین کمان تشکیل نمی شود.

  برای ایجاد رنگین کمان باید وزش باد نباشد تا ذره های آب در هوا معلق بمانند.

  گروه ها را هنگام انجام دادن فعالیت«مشاهده کنید»و کار دو یا سه گروه را به دقت ارزیابی کنید.

  ببینید آیا فعالیت را مطابق مراحل کتاب انجام می دهند و توانایی تشکیل مدلی از رنگین کمان طبیعی را دارند؟

  صفحه 19درس سوم علوم پنجم 

  در این صفحه دانش آموزان به طور گروهی با انجام دادن دو فعالیت می توانند نورهای رنگی تشکیل دهند و پی ببرند نور خورشید از رنگ های مختلف تشکیل شده است و در شرایطی می توان نور را به رنگ های مختلف (قرمز نارنجی زرد سبز آبی نیلی بنفش) تجزیه کرد.

  دانش آموزان در فعالیت پایین این صفحه که تجزیهٔ نور در روز آفتابی به وسیلهٔ خودکار است، از خودکار چند وجهی و شفاف استفاده کنند.

  صفحه 20درس سوم علوم پنجم ا

  در بالای این صفحه دانش آموزان در گروه خود،تجزیه نور خورشید را با منشور تجربه می کنند.

  برای آنکه دانش آموزان پی ببرند فقط نور خورشید نیست که به رنگ های مختلف تجزیه می شود، باید یکباریکه نور را هم به وسیلهٔ منشور تجزیه کنند.

  این آزمایش باید در اتاق نسبتاً تاریک انجام گیرد و نور باریک باشد.

  از چراغ قوه های لیزری که نور سفید تولید می کنند می توان استفاده کرد.

  در کاوشگری پایین صفحهٔ 20 دانش آموزان با ذره بین که یک نوع عدسی است آشنا می شوند.
  نور بعد از عبور از ذره بین تصویر تشکیل می دهد.

  در فعالیت پایین این صفحه لیوان آب مانند ذر هبین عمل می کند.

  وقتی لیوان آب خالی را مجاور نوشته ها قرار می دهند نوشته ها درشتتر دیده می شوند.

  اگر لیوان محتوی آب باشد نوشته ها درشتتر از لیوان خالی مشاهده می شوند و با ذره بین نوشته ها درشتتر از لیوان محتوی آب و لیوان خالی مشاهده می گردد.

  به جای لیوان می توانید از ظرف های شیش های دردار استفاده کنید. بعد از ریختن آب داخل آن، در آن را محکم ببندید.

  صفحه 21 درس سوم علوم پنجم 

  در فعالیت این صفحه هدف تعیین کانون ذره بین است. نور بعد از عبور از عدسی در نقطه ای روشن به نام کانون جمع می شود.

  با حرکت دادن ذره بین می توان این نقطهٔ نورانی را پیدا کرد.

  فاصلهٔ کانون تا ذره بین را فاصلهٔ کانونی می نامند که برای ذره بین های مختلف یکسان نیست.

  توجه کنید کانون ذره بین بسیار گرم است و اگر روی کاغذ تشکیل شود باعث سوختن کاغذ می شود.

  صفحه 22 درس سوم علوم پنجم

  دانش آموزان در فعالیت این صفحه تصویرهای مختلف شعله های شمع را مشاهده می کنند.

  اگر شمع دورتر از کانون عدسی قرار بگیرد تصویر شعله به صورت وارونه، روی صفحه تشکیل می شود.

  با حرکت دادن ذره بین که بین شمع و صفحه قرار دارد طول تصویر شکل کوچکتر یا بزر گتر از طول شعلهٔ شمع می شود و همچنین در صورتی که شمع در فاصله ای بزرگ تر از فاصلهٔ کانونی قرار داشته باشد،تصویر شعلهٔ شمع وارونه خواهد بود.

  صفحه 23 درس سوم علوم پنجم
  در کاوشگری این صفحه دانش آموزان تصویر یک پیکان را روی یک صفحهٔ سفید می کشند.

  با لیوان خالی آن را مشاهده می کنند و به آرامی داخل لیوان آب می ریزند، پیکان را مشاهده می کنند.

  اگر فاصلهٔ لیوانآب تا شکلی که کشیده اند را تغییر دهند، تصویرهای مختلفی از آن را مشاهده می کنند:

  تصویر مستقیم، تصویر وارونهٔ بزر گتر و تصویر وارونهٔ کوچکتر مشاهده می شود.

  هر چه لیوان را از شکل کشیده شده، دورتر ببرند تصویر وارونه کوچک تر خواهد شد.

  صفحه 24 درس سوم علوم پنجم

  در این فعالیت دانش آموزان را در یک بحث عمومی دربارهٔ کاربردهای عدسی شرکت دهید.

  و همچنین دربارهٔ کاربرد عدسی در ساعت سازی ها و طلافروشی ها اطّلاعات جمع آوری کرده و به کلاس ارائه دهند.

  دانش آموزان با وسایلی آشنا می شوند که در آنها عدسی محدب که همان عدسی به کار رفته در ذره بین است به کار رفته است.

  در جمع آوری اطلاعات پایین صفحه دانش آموزان می توانند به طور گروهی عمل کرده و نتیجهٔ کار را در اختیار کلاس قرار دهند.

  در ارزیابی این فعالیت استفاده از منابع مناسب و مرتبط از آنها در ثبت اطلاعات را می توانید مورد نظر قرار دهید.

  دانستنی ها ی لازم درس سوم علوم پنجم ابتدایی رنگین کمان

  در یک روز بارانی بعد از نمایان شدن خورشید، رنگین کمان زیبایی در آسمان تشکیل شد.
  دانش آموزان که از دیدن رنگین کمان خوشحال شده بودند،
  آن را به یکدیگر نشان می دادند و درباره ی آن صحبت می کردند.
  بعضی از آنها می گفتند که نورهای رنگی مانند رنگین کمان
  را در اطراف فوّاره ی آب در بوستان هم دیده اند.
  بعضی از آنها هم درباره ی رنگین کمان سؤال هایی می کردند؛
  مثلاً:
  رنگین کمان چگونه تشکیل می شود؟
  چرا رنگین کمان همیشه در آسمان نیست؟
  چگونه می توان رنگین کمان درست کرد؟
  اگر پس از باران بلافاصله خورشید نمایان شود، نور آن به ذرّه های آب که هنوز در هوا وجود دارند،
  می تابد. ذرّه های ریز آب، نور خورشید را به رنگ های سازنده ی آن تجزیه می کنند؛
  یعنی رنگ های گوناگون نور خورشید را از هم جدا می کنند.
  در نتیجه، رنگین کمان به وجود می آید.

  آیا می توانیم به روش های دیگر رنگین کمان درست کنیم؟

  1- اگر دو سوم  حجم یک ظرف بزرگ را از آب پر کنید.
  2 یک آینه ی تخت را در حالت کج، درون آن نگه دارید.
  3 ظرف و آینه را در کنار دیوار و رو به روی نور خورشید قرار دهید.
  4 ظرف و آینه را آن قدر جا به جا کنید تا رنگ های نور روی دیوار دیده شود.

  ذرّه بین

  همه ی اجسام را نمی توان به راحتی با چشم دید. برای مثال، خواندن نوشته های ریز روزنامه ها و کتاب ها برای بعضی از افراد سخت است. برخی افراد سالمند حتّی نمی توانند نوشته های معمولی روزنامه ها را بخوانند.
  به نظر شما، چگونه می توانیم اجسام، نوشته ها و تصویرهای ریز را که به راحتی دیده نمی شوند، ببینیم؟
  ذرّه بین را معمولاً از شیشه یا پلاستیک شفّاف و به شکل عدس می سازند و به همین دلیل به آن عدسی نیز می گویند. وقتی آب را درون لیوان می ریزیم، آب و لیوان با هم مانند ذرّه بین عمل می کنند. ذرّه بین نور را جمع می کند.
  وقتی نور خورشید به ذرّه بین می تابد، چه اتّفاقی برای آن می افتد؟

  هنگامی که نور خورشید به ذرّه بین می تابد، ذرّه بین نور خورشید را در یک نقطه جمع می کند.
  به همین دلیل، در این نقطه گرمای زیادی به وجود می آید .
  اگر این نقطه ی نورانی را برای مدّتی روی کاغذ ثابت نگه دارید، کاغذ می سوزد.
  این نقطه را کانون عدسی می نامند. فاصله ی کانون تا عدسی در ذرّه بین ها تفاوت دارد.
  به کمک برخی عدسی ها می توانیم تصویر اجسام را روی یک صفحه نشان دهیم.

  کاربرد عدسی ها

  عدسی ها در زندگی روزانه ی ما کاربردهای زیادی دارند.
  در شکل، وسایل گوناگونی را می بینید که در آنها از عدسی استفاده شده است.
  نمونه سوال درس سوم علوم پنجم ابتدایی رنگین کمان

  منبع مطلب : dabesto.ir

  مدیر محترم سایت dabesto.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  کلاس پنجم

  سوالات فصل سوم علوم تجربی - رنگین کمان

    با یاد و نام خدا

    سوالات فصل سوم : رنگین کمان

  =============

  1- رنگین کمان در حقیقت تجزیه و بازتاب نور خورشید توسط قطرات باران است که در هوا باقی مانده اند.

  2- رنگین کمان چگونه تشکیل می شود؟

  3- رنگین کمان را معمولا چه موقع و در کجا می بینیم؟

  4- نورهای رنگی مانند رنگین کمان را در کجاها دیده اید؟

  5- با چه وسایلی می توان نور را تجزیه کرد؟

  6- آیانور چراغ راهنمایی را می توان تجزیه کرد؟ چرا؟

  7- منشور چه شکلی است و از چه ساخته شده است؟

  8- منشور چه می کند؟

  9- نورهای حاصل از تجزیه ی نور سفید را به ترتیب نام ببرید. برای سهولت نام بردن آنها، چه راهی را پیشنهاد می کنید؟

  10- گاهی نور در برخورد با قطره ی باران تجزیه و بازتاب نمی شود بلکه ........................................

  11- چرا بعضی افراد نمی توانند نوشته های کتابها را بخوانند؟ آنها چه باید بکنند؟

  12- برای دیدن نوشته های ریز یا اجسام بسیار کوچک، چه می توانیم بکنیم؟

  13- ذره بین یک نوع عدسی محدباست. عدسی محدب به نامهای همگرا و کوژهم نامیده می شود.

  14- می دانید چرا عدسی به این نام نامیده شده است؟

  15- وفتی از پشت لیوان پراز آب به نوشته های یک کتاب نگاه می گنیم مانند این است که از ..................... استفاده می کنیم.

  16- ذره بین را از چه می سازند؟

  17- وقتی نور خورشید به ذره بین می تابد، چه می شود؟

  18- وقتی نور خورشید در یک جا جمع می شود، ............. حرارت زیادی تولید کرده و سبب ............... جسم می شود.

  19- به کمک عدسی های محدب می توانیم تصاویر اجسام را روی دیوار یا پرده نشان دهیم ( مانند پرده ی سینما ).

  20- عدسی ها در چه چیزهایی استفاده می شوند؟

  21- در چه مشاغلی از عدسی ها استفاده می شود؟

  22- اگر در اردو کبریت یا فندک نداشته باشید، همراهان شما چگونه می توانند آتش درست می کنند؟

  23- وقتی جسمی را سبز رنگ می بینیم، یعنی آن جسم بجز رنگ ............ ، همه ی رنگها را جذب می کند.

  24- چه جسمی را سفید رنگ می بینیم؟

  25- چرا لباسهای سفید در برابر نور آفتاب کمتر گرم می شوند؟

  26- چه جسمی را سیاه رنگ می بینیم؟

  27- چرا لباسهای تیره در برابر نور آفتاب بیشتر گرم می شوند؟

  28- چرا در خوزستان پوشیدن لباسهای روشن بهتر است؟

  29- جسم شفاف به چه جسمی می گویند؟ یک مثال بزنید.   

  30- جسم نیمه شفاف به چه جسمی می گویند؟ یک مثال بزنید.

  31- جسم غیرشفاف (کدر ) به چه جسمی می گویند؟ یک مثال بزنید.

  32- بازتابش ( بازتاب ) نوریعنی چه؟

  33- چه موقع جسمی را می بینیم؟

  34- آینه چه می کند؟

  35- آینه ی کناری و داخلی اتوموبیل چه کمکی به راننده می کند؟

  36- بعضی آینه ها تصویر بزرگتری را نشان می دهند ( آینه های مقعر )

  37- آینه ها ی محدب دامنه ی دید وسیعتری را به ما می دهند ( آینه های کناری اتوموبیل یا آینه های کنار بزرگراه ها ).

  38- بازتاب نور در سطح صیقلی شده و صیقلی نشده چه تفاوتی با هم دارند؟

  39- چه فرقی بین آینه و عدسی وجود دارد؟

  40- شیشه ی شفاف پنجره یا اتاق یک سطح صیقلی شده است. چرا نور را کاملا بازتابش نمی کند؟

  41- چرا آینه که یک شیشه ی شفاف است، نور را کاملا بازتابش می کند؟

  42- چرا قاشق درون لیوان پراز آب شکسته به نظر می رسد؟ 

    

  منبع مطلب : kelase5-5.blogsky.com

  مدیر محترم سایت kelase5-5.blogsky.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 4 روز قبل
  0

  عالی

  ممد چاخان 7 روز قبل
  1

  نور را منعکس می‌کند

  امیررضا خدائی 20 روز قبل
  1

  نور را منعکس می کند

  پارمیس 11 ماه قبل
  0

  وقتی نور خورشید به ذره بین می تابد چه اتفاقی می افتد؟ پرتوهای نور خورشید وقتی به ذره بین می تابند از آن عبور کرده و نور و گرما در نقطه ای جمع می شوند اگر این نقطه نورانی را برای مدّت طولانی روی کاغذ ثابت نگه داریم کاغذ می سوزد هرچه ذره بین بزرگ تر باشد فاصله ی نقطه ی روشن تشکیل شده تا ذره بین بیش تر خواهد بود و گرما ی بیش تری احساس می شود بنابراین کاغذ سریع تر می سوزد ۰

  به فضولش نیومده 11 ماه قبل
  2

  وقتی نور خورشید به ذرّه بین می تابد، چه اتّفاقی برای آن می افتد؟

  هنگامی که نور خورشید به ذرّه بین می تابد، ذرّه بین نور خورشید را در یک نقطه جمع می کند.

  به همین دلیل، در این نقطه گرمای زیادی به وجود می آید .

  اگر این نقطه ی نورانی را برای مدّتی روی کاغذ ثابت نگه دارید، کاغذ می سوزد.

  این نقطه را کانون عدسی می نامند. فاصله ی کانون تا عدسی در ذرّه بین ها تفاوت دارد.

  به کمک برخی عدسی ها می توانیم تصویر اجسام را روی یک صفحه نشان دهیم.

  1
  ناشناس 11 ماه قبل

  عالیه

  آرنوشا قاسمی 11 ماه قبل
  0

  سلام ممنون خیلی خوب هستن

  0
  ناشناس 11 ماه قبل

  آره عالی هستند

  ارغوان رضایی 12 ماه قبل
  0

  شما وقتی نمیدونم برای چی مهندس شدین من خودم توی دانشگاه تهران امیر کبیر هستم با تشکر ارغوان رضایی

  علیرضا 1 سال قبل
  4

  وقتی نور خورشید به ذره بین می تابد چه اتفاقی می افتد

  اصلاً خوب نیست اصلاً 1 سال قبل
  0

  اصلاً خوب نیست اصلاً

  1
  هستی 7 ماه قبل

  حق داری افرین

  ملیکا فاتحی 1 سال قبل
  0

  میخواستم جواب سوال بدانم وقتی نور خورشید به ذره بین می تابد چه اتفاقی برای آن � می افتد

  0
  ناشناس 11 ماه قبل

  وقتی نور خورشید به ذرّه بین می تابد، چه اتّفاقی برای آن می افتد؟

  هنگامی که نور خورشید به ذرّه بین می تابد، ذرّه بین نور خورشید را در یک نقطه جمع می کند.

  به همین دلیل، در این نقطه گرمای زیادی به وجود می آید .

  اگر این نقطه ی نورانی را برای مدّتی روی کاغذ ثابت نگه دارید، کاغذ می سوزد.

  این نقطه را کانون عدسی می نامند. فاصله ی کانون تا عدسی در ذرّه بین ها تفاوت دارد.

  به کمک برخی عدسی ها می توانیم تصویر اجسام را روی یک صفحه نشان دهیم.

  ملیکا فاتحی 1 سال قبل
  1

  من می خواهم جواب سوال وقتی نور خورشید به ذره بین می تا بد چه اتفاقی برای آن می‌افتد

  مهرسا 1 سال قبل
  0

  عالی از این سایت رازیم فقط سوال های متن هم بنویسید تا بچه ها بتونن راحت یادداشت کنن توی دفترشون😁🤗

  نسرین 1 سال قبل
  -1

  کامل نیست لطفا کامل کنید

  2
  ناشناس 11 ماه قبل

  به فاک میری

  نسرین 1 سال قبل
  -2

  خیلی عالی هست مرسی

  0
  نرگس 25 روز قبل

  شیشه‌ی ساعت مثل کدام وسایل آزمایشی عمل کرده است من از این سایت بسیار راضی هستم و اگر لطف میکنید جواب سوال من رو بدین خیلی ممنون میشم خداحافظ

  نیلوفر 1 سال قبل
  0

  سلام خوب بود اما کامل نبود

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  خیلی بد بود

  0
  خیلی زیاد 1 سال قبل

  خیلی زیاد بود چه خبر

  طاها 1 سال قبل
  0

  خوب نبود

  مریم 1 سال قبل
  0

  وقتی نور خورشید به ذره بین می تابد چه اتفاقی می افتد

  2
  ناشناس 11 ماه قبل

  وقتی نور خورشید به ذرّه بین می تابد، چه اتّفاقی برای آن می افتد؟

  هنگامی که نور خورشید به ذرّه بین می تابد، ذرّه بین نور خورشید را در یک نقطه جمع می کند.

  به همین دلیل، در این نقطه گرمای زیادی به وجود می آید .

  اگر این نقطه ی نورانی را برای مدّتی روی کاغذ ثابت نگه دارید، کاغذ می سوزد.

  این نقطه را کانون عدسی می نامند. فاصله ی کانون تا عدسی در ذرّه بین ها تفاوت دارد.

  به کمک برخی عدسی ها می توانیم تصویر اجسام را روی یک صفحه نشان دهیم.

  2
  نازنین زهرا کارگر 1 سال قبل

  مریم جونننننننن

  -2
  نازنین زهرا کارگر 1 سال قبل

  مریم جونننننننن

  1
  نازنین زهرا کارگر 1 سال قبل

  مریم جونننننننن

  0
  نازنین زهرا کارگر 1 سال قبل

  مریم جونننننننن

  0
  نازنین زهرا کارگر 1 سال قبل

  مریم جونننننننن

  0
  نازنین زهرا کارگر 1 سال قبل

  مریم جونننننننن

  0
  نازنین زهرا کارگر 1 سال قبل

  مریم جونننننننن

  0
  نازنین زهرا کارگر 1 سال قبل

  مریم جونننننننن

  هکر 2 سال قبل
  3

  کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستم من در امتحان نوبت دوم علوم هستم لطفن زود جواب بدید

  امیر علی 2 سال قبل
  0

  وقتی نور خورشید به زهره بین بتابد چه اتفاقی میا افتد

  رضا 2 سال قبل
  0

  وقتی نور خورشید به ذره بین می تابد چه اتفاقی برای ان می افتد

  رضا 2 سال قبل
  -1

  وقتی نور خورشید به ذربین می تابد چه اتفاقی می افتد

  -1
  پارمیس 11 ماه قبل

  سلام عشقم

  1
  نازنین زهرا کارگر 1 سال قبل

  یک نقطه جمع میشود

  ناشناس 2 سال قبل
  5

  سلام من یلدا این کمکم کرد تا یاد بگیرم اگر آزمون های آنلاین ممنون میشم

  ناشناس 2 سال قبل
  4

  سلام من یلدا این کمکم کرد تا یاد بگیرم اگر آزمون های آنلاین ممنون میشم

  0
  نازنین زهرا کارگر 1 سال قبل

  جوریتافوجت

  مونا 2 سال قبل
  3

  عالی مم خودم کلاس پنجمم

  0
  نازنین زهرا کارگر 1 سال قبل

  من خم همینتور

  سلام 2 سال قبل
  3

  سلام

  3
  نازنین زهرا کارگر 1 سال قبل

  سلتم

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای پاسخ کلیک کنید