این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  وقتی کلماتی همچون محبت مهربانی و نیکی را در یک گروه قرار می دهیم در حقیقت آنها را جای خالی کردهایم

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  وقتی کلماتی همچون محبت مهربانی و نیکی را در یک گروه قرار می دهیم در حقیقت آنها را جای خالی کردهایم را از سایت تکست لس دریافت کنید.

  آزمون تفکر و پژوهش ششم ابتدایی

  1-به نظرشما برای گفت وگو در اجتماع پژوهشی کلاس ،کدام مورد را باید رعایت کرد؟ 1)بروز هیجان وعدم کنترل آن 2) عدم رعایت نوبت در بیان نظرات 3)عدم انعطاف پذیری

  آزمون تفکر و پژوهش ششم ابتدایی

  نمونه سوال تفکر ششم

  1-به نظرشما برای گفت وگو در اجتماع پژوهشی کلاس ،کدام مورد را باید رعایت کرد؟

  1)بروز هیجان وعدم کنترل آن

  2) عدم رعایت نوبت در بیان نظرات

  3)عدم انعطاف پذیری در مقابل نظرات دیگران

  4)گوش کردن موثرواحترام به دیگران

  2-ویژگی های سوالاتی که با «آیا»و «چرا» شروع می شوند،کدام است؟

  1)سوالاتی که با «چرا »شروع می شوند،به دنبال علت چیزی هستند.

  2)سوالاتی که با «چرا»شروع می شوند،به دنبال ماهیت چیزی هستند.

  3)سوالاتی که با «آیا»شروع می شوند،ماهیت(وجودوعدم وجودچیزی)راموردسوال قرار می دهند.

  4)موارد 1و3

  3-کدام یک از سوالات زیر،به عنوان «موضوع»برای پژوهش و آمارگیریدانش آموزی مناسب نمی باشد؟

  1)چند درصد هم کلاسی های شما،دردرس ریاضی ضعیف هستند؟

  2) چند درصد هم کلاسی های شما،وزن بالای 31گیلوگرم دارند؟

  3) چند درصد هم کلاسی های شما،حساس و زود رنج هستند؟

  4) چند درصد هم کلاسی های شما،درتیم سرود مدرسه شرکت دارند؟

  4-در کارگروهی دانش آموزان،کدام یک از موارد ریر ضروری نیست؟

  1)هم فکری اعضا در حین انجام کار گروهی

  2)داشتن سرگروه

  3)تشکیل جلسات در منزل سرگروه

  4)داشتن انعطاف اعضا

  5-کدام یک از موارد زیر،از ویژگی های سرگروه،درکار گروهی نیست؟

  1)داشتن پشتکار   2)توانایی در بحث و گفت وگو

  3)پرحرف بودن       4)توانایی هدایت گروه

  6-کدام یک از موارد زیر،دربحث های گروهی درست است؟

  1)فقط شنونده باشیم و گوش دهیم.

  2)نظرات و دیدگاه های مخالف را بشنویم.

  3)بی دلیل فقط حرف بزنیم.

  4)نظرات مخالف را نشنیده بگیریم.

  7-وقتی کلماتی مانند«عبادت،بنده واخلاص»رادریک گروه قرار می دهیم،

  درحقیقت آن ها را......کرده ایم.

  1)عنوان بندی   2) طبقه بندی     3)معنا       4)تفسیر

  8-برای پیدا کردن پاسخ سوال«محبوب ترین معلم درمدرسه ی شما،ازنظردانش آموزان کیست؟»از کدام روش استفاده می شود؟

  1)مشاهده    2)مطاله ی کتاب      3)نظرسنجی       4)تفکر

  9-اگرمعلم کلاستان شما را در انتخاب موضوع پژوهش آزاد بگذارد،انتخاب شما براساس کدام یک از موارد زیر خواهد بود؟

  1)به آن علاقه داشته باشید.

  2)موضوع پژوهش پیچیده ونیازمندجست و جوی زیاد باشد.

  3)منابع متناسب با موضوع پیدا کنید.

  4)موارد 1و3

  10-برای ارزیابی دریافت های خود از درس تفکر و پژوهش،کدام مورد زیرمعیار مناسبی است؟

  1)دقت     2)خوش خطی    3)بررسی همه جانبه ی موضوعات 4)همه ی موارد

  سربلندوپیروز باشید.«سبزی زاده» بهمن94

  + نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ ساعت 21 توسط  |

  منبع : www.sabzizadeh6.blogfa.com

  آموزگار پایه ی ششم بوشهر

  آموزگار پایه ی ششم بوشهر تخصصی ترین وبلاگ پایه ی ششم دبستان جهت استفاده همکاران و دانش آموزان عزیز

  آموزگار پایه ی ششم بوشهر

  تخصصی ترین وبلاگ پایه ی ششم دبستان جهت استفاده همکاران و دانش آموزان عزیز

  آموزگار پایه ی ششم بوشهر تخصصی ترین وبلاگ پایه ی ششم دبستان جهت استفاده همکاران و دانش آموزان عزیز طرح فعّاليّت يادگيری تفکّر و پژوهش (عنوان فعالیت: پایتخت کشور من)

  مضمون: روش گردآوری اطّلاعات(منابع چاپی و الکترونيکی) صلاحيت ها: تحليل، استدلالزمان: ۴۵ دقيقهانتخاب روش جمع آوری اطّلاعات، به ميزان زيادی به موضوعی که می خواهيم دربارهٔ آن اطّلاعات جمع آوری کنيم بستگی دارد. در اين فعّاليّت دانش آموزان به کمک آموخته های قبلی خود و گفت و گو دربارهٔ راه های جمع آوری اطّلاعات روش مناسب را تشخيص و بر روی آن توافق می کنند. انتظارات عملکردی خاص:- شناسايی و تشخيص منابع و شيوه های مناسب جمع آوری اطّلاعات- استنباط و نتيجه گيری از يافته ها- سنجش اطّلاعات، ارزيابی و به چالش کشيدن ايده ها و اعمال خود و ديگران- اصلاح و ارتقای نگرش های خود نسبت به پژوهش و يافته های علمیانتظارات عملکردی مشترک:- بررسی پديده ها و روابط بين آنها- بررسی قوانين حاکم بر روابط بين پديده ها- شناسايی راه های چگونگی يادگيری خودمواد و وسايل آموزشی:کتاب کارفرايند اجرای فعّاليّت:تعدادی سؤال مانند سؤالات زير را روی تابلو بنويسيد که پاسخ به آنها مستلزم جمع آوری اطّلاعات به يکی از طرق مصاحبه، مشاهده يا مراجعه به منابع مکتوب( چاپی يا الکترونيک)باشد: دانش آموزان مدرسهٔ شما کدام برنامهٔ تلويزيونی را بيشتر دوست دارند؟تعداد گلبرگ ها يا شکل قرار گرفتن برگ ها روی ساقهٔ ده گياه در خانه يا مدرسه را بررسی کنيد؟صادرات محصولات کشور ايران در سال گذشته چه اقلام و به چه ميزان بوده است؟اسامی پايتخت های ايران پس از اسلام را به ترتيب دورهٔ زمانی بنويسيد؟از دانش آموزان سؤال کنيد پاسخ هر يک از سؤالات فوق را از چه روشی بهتر، سريع تر وکامل تر به دست می آوريد. از آنها انتظار می رود با توجّه به فعّاليّت های انجام گرفتهٔ قبلی در پاسخ سؤال يک به روش نظرسنجی)مصاحبه و پرسش نامه ( و در پاسخ سؤال دو به روش مشاهده اشاره کنند در غير اين صورت بايد از طريق سؤالات مناسب آنها را به بيان روش های نظرسنجی)مصاحبه و پرسش نامه ( و مشاهده راهنمايی کنيد. در ادامه، بحث را به اين صورت مطرح کنيد:در دو سؤال آخر آيا می توان از روش نظرسنجی و مشاهده به جواب رسيد؟چرا آری و چرا خير؟در صورتی که جواب دانش آموزان خير است، برای پاسخ به اين سؤالات از چه روشی استفاده می کنيم؟ استدلال دانش آموزان دربارهٔ انتخاب روش ها مورد تأکيد است. سپس از دانش آموزان بخواهيد جدول کتاب کار را به صورت انفرادی علامت بزنند. سپس در مورد هريک از سؤالات مانند روش بالا از آنها در کلاس پرسش شود و دليل انتخاب پاسخ مورد بررسی قرار گيرد. اکنون از دانش آموزان بخواهيد فعّاليّت کتاب کاررا انفرادی انجام دهند و نتايج را، سؤال به سؤال، در کلاس به بررسی بگذاريد.توصيه های اجرايی: در بين گزاره های جدول کتاب کار يکی از گزاره ها دارای دو گزينهٔ پاسخ است؛ مهم اين است که دانش آموزان استدلال صحيحی داشته باشند.

  برچسب‌ها: تفکر و پژوهش

  + نوشته شده در دوشنبه هجدهم دی ۱۳۹۱ ساعت 21:39 توسط غلامحسین پناهنده  |

  طرح فعّاليّت يادگيری تفکّر و پژوهش (عنوان فعالیت: آقکند)

  مضمون: منطق، در جستجوی معنا صلاحيت ها: مشاهده، استدلال، حلّ مسئله، قضاوت زمان: ۴۵دقيقه در زندگی شخصی هر يک از ما احتمالاً فراوان اتّفاق افتاده است که به اجباربين دو موقعيت يکی را بر ديگری ترجيح بدهيم. يا اين که به دليل پاره ای مشکلات تصميم بگيريم راه خود را از ديگران جدا کنيم و مسير ديگری برای خود انتخاب کنيم. در اين فعّاليّت دانش آموزان با مشاهدهٔ تصميمات متفاوت دو نفر در يک موقعيت واحد انتخاب آن دو نفر و دلايل تصميم هر يک از دو معلّم را نقد و قضاوت می کنند. انتظارات عملکردی خاص - شناسايی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها- کار بر روی اطّلاعات و اندوخته ها برای تبديل مجهول به معلوم - پيش بينی نتايج و پيامدها و بروز رفتار خردمندانه - استنباط و نتيجه گيری از يافته ها- استفاده از زبان صحيح و دقيق برای توضيح ايده ها و تصميم های خود - به چالش کشيدن ايده های خود و ديگران انتظارات عملکردی مشترک -بررسی پديده ها و روابط بين آنها -بروز عمل اخلاقی در مراودات روزانه خود- استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود- جانب داری از ارزش های دينی مواد و وسايل آموزشی: کتاب کار، فيلم آقکند از توليدات دفتر تکنولوژی و رسانه های آموزشی فرايند اجرای فعّاليّت : فيلم آقکند را برای دانش آموزان به نمايش بگذاريد وقتی فيلم به صحنه ای رسيد که معلّم به مرد صاحب خانه می گويد « از همه بدتر فارسی صحبت کردنشونه »  فيلم را ثابت نگه داريد و سؤالات زير را از دانش آموزان بپرسيد؛- معلّم به چگونه جايی منتقل شده بود؟ -مشکل معلّم در مدرسه چه بود؟- مشکل کلاس اوّلی ها چه بود؟- اصولاً اين مشکل معلّم بود يا کلاس اوّلی ها؟- شما اگر به جای معلّم بوديد در چنين شرايطی چه می کرديد؟ از دانش آموزان بخواهيد پاسخ اين سؤال را در کتاب کار بنويسند. از دانش آموزان بخواهيد دلايل خود را برای ديگران شرح دهند و آنها هم در اين مورد نظر دهند. سپس فيلم را تا آخر پخش کنيد و تصميم معلّم را در کلاس به مباحثه بگذاريد. سؤالات زير می تواند مورد مباحثه قرار گيرد:- شرايط معلّم قبلی با معلّم فعلی چه تفاوت ها و چه شباهت هايی داشت؟- چگونه اين موضوع را متوجّه شديد؟ (دانش آموزان بايد با اشاره به محتوای فيلم به مقايسهٔ دو شخصيّت و دو موقعيت بپردازند)-چرا مرد صاحب خانه فکر می کرد معلّم جديد بدون خداحافظی رفته است؟- پيش داوری در قضاوت های ما چه نقشی دارد؟-چرا معلّم از بچّه ها و اهالی روستا زبان آذری ياد می گرفت؟

  منبع : schoolmaster6.blogfa.com

  تفکر و پژوهش ششم دبستان (تیزهوشان)

  سوالات تستی,سوالات تشریحی,سوالات چهارگزینه ای,سوالات امتحانی,تفکر و پژوهش ششم,,تفکر و پژوهش ششم دبستان (تیزهوشان),آموزش رایگان دروس ابتدایی و متوسطه

  تبلیغات

  22

  تفکر و پژوهش ششم دبستان (تیزهوشان)

  موضوعات مرتبط: کلاس ششم ابتدایی ، تفکر و پژوهش ،

  این کتاب کتاب تفکر و پژوهش ششم دبستان است که این نمونه سوالات تستی برای آمادگی در آزمون تیزهوشان می باشد و منبع این مطلب کتاب IQ  گاج است .

  پاسخنامه در انتهای صفحه است.

  سوالات

  1-برای گفت و گو در اجتماع پژوهشی کلاس ، کدام گزینه را باید رعایت کرد ؟

  الف)عدم رعایت نوبت                                              ب)کنترل نکردن هیجان                                     ج)گوش دادن موثر و احترام به حقوق دیگران                      د)انعطاف ناپذیری

  2-وقتی کلماتی همچون «محبت ،مهربانی و نیکی »را در یک گروه قرار می دهیم ، در حقیقت آن ها را ................. کرده ایم .

  الف)طبقه بندی                   ب)همانند سازی                   ج)معنا                    د)عنوان بندی

  3-فرض کنید یک مهمان خارجی به کشور ما آمده است برای انتخاب شهر های دیدنی و معرفی به مهمان ،کدام گزینه مناسب تر است ؟

  الف)علاقه خودمان                    ب)دارایی مهمان                     ج)دوری و نزدیکی مسافت                       د)ترجیح دادن علاقه مهمان به علائق خودمان

  4-مهمترین درسی که از ماجرای «رفتگر بجنوردی »میگیریم ،کدام است ؟

  الف)امانتداری                     ب)بی نیازی                     ج)قضاوت صحیح                     د)تصمیم گیری

  5-برای ارزیابی دریافت های خود از درس تفکر و پژوهش ،کدام معیار مناسب است ؟

  الف)خوش خطی              ب)دقت              ج)بررسی همه جانبه موضوعات              4-همه موارد

  6-گذاشتن یک مداد روی میز و حرکت نکردن خود به خود آن ،نشان دهنده این است که .................

  الف)هر معلولی ،علتی دارد                                        ب)هر علتی معلولی دارد                                  ج)بعضی از وقایع ،بدون دلیل رخ می دهند                 د)اگر چیزی را نبینیم ،دلیل بر عدم وجود آن نیست

   با توجه به داستان «خرسی که می خواست خرس بماند » به سوالات 7 و 8  پاسخ دهید .7-خرس در درک کدام موضوع دچار سردرگمی شده بود ؟

  الف)شخصیت خودش                  ب)هویتش                  ج)تغییر ظاهرش                  د)رفتارش

  8-چرا خرس های باغ وحش گفتند که آن خرس ،خرسی حقیقی نیست ؟

  الف)چون عقیده داشتند که آن خرس مثل آنها در قفس زندگی نمی کرد.            ب) زیرا لباس های انسان را پوشیده بود

  ج)زیرا غمگین بود                                            د)زیرا او در کارخانه کار می کرد

  9-آرزوی «اویس قرنی »چه بود ؟

  الف)سفر به مدینه               ب)دیدن حضرت محمد (ص)               ج)شفای مادرش              د)سفر به خانه کعبه

  10-برای یافتن پرسش «محبوب ترین مکان در مدرسه شما از نظر دانش آموزان کجاست ؟»از کدام روش استفاده می شود ؟

  الف)نظرسنجی                  ب)مشاهده                  ج)مطالعه کتاب                    د)مراجعه به اینترنت

  امتیاز شما به این مطلب:

  1 2 3 4 5

  اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

  site freethemes

  محمدامین شاطریان ارسال » تاریخ:شنبه 19 بهمن 1392 ساعت:13:52 تعداد » 4 بازدید ها » 12906

  سوالات تستی ، سوالات تشریحی ، سوالات چهارگزینه ای ، سوالات امتحانی ، تفکر و پژوهش ششم ،

  مطالب مرتبط با این مطلب

  نمونه سوالات ارزشیابی مستمر فارسی ششم ابتدایی

  نمونه سوالات ازمون جامع فصل دوم ریاضی واله تیزهوشان ششم دبستان به همراه پاسخ

  دانلود نمونه سوالات تمامی دروس ریاضی ششم دبستان به همراه پاسخ

  دانلود نمونه سوالات ریاضی واله ششم دبستان (تیزهوشان) به همراه پاسخ

  دانلود نمونه سوالات ریاضی گاج ششم دبستان به همراه پاسخ

  دیدگاه های کاربران

  اين نظر توسط هستی حسن زاده در تاريخ 2 سال پیش و 12:49 دقيقه ارسال شده است.

  چرا این قدر حرف میزنید شما پسرا😁

  کد نمايش نظرات

  اين نظر توسط امین در تاريخ 5 سال پیش و 22:14 دقيقه ارسال شده است.

  الان این مطلب خوب شد ممنون

  کد نمايش نظرات

  اين نظر توسط محمد در تاريخ 7 سال پیش و 17:34 دقيقه ارسال شده است.

  سلام وب خوبی داری ایشالله بهتر هم بشه

  منم بعد از مدتی اومدم دوباره آپ کردم خوشحال میشم بهم سر بزنی

  پاسخ : باشه به وبسایتت امدم امید وارم موفق باشی

  کد نمايش نظرات

  اين نظر توسط مهسا در تاريخ 8 سال پیش و 22:41 دقيقه ارسال شده است.

  مسخره است

  پاسخ : لطفا اگر از کار ما راضی نیستید به جای این طوری نظر دادن فقط انتقاد خودتون رو بنویسید و بگید که مشکل از کجاست.

  این نوع نظر دادن یعنی غرغر کردن

  کد نمايش نظرات

  تبلیغات

  منبع : www.freeteacher.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 1 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید