این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  پس از آن که حضرت محمد از سوی خدا به پیامبری انتخاب شدند ظالمان و ستمگران چه تصمیمی گرفتند

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  پس از آن که حضرت محمد از سوی خدا به پیامبری انتخاب شدند ظالمان و ستمگران چه تصمیمی گرفتند را از سایت اسکرین لند دریافت کنید.

  رسول خدا(صلی الله علیه وآله) و استراتژی ایشان در برابر خط نفاق

  در صدر اسلام، منافقان بسیاری در مدینه، همراه پیامبر و میان اصحاب آن حضرت بودند. اینان برای نابودی اسلام نقشهها کشیدند و ماجراها آفریدند. نبی...

  رسول خدا(صلی الله علیه وآله) و استراتژی ایشان در برابر خط نفاق (مقاله علمی وزارت علوم)

  نویسندگان: محمدقدیر دانشمنبع: معرفت 1387 شماره 129

  کلید واژه ها: خشونت سیره مدارا انزوا کافر منافق فاسق

  حوزه های تخصصی:

  حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره‌ حضرت محمد(ص)

  دریافت مقاله

  آرشیو

  آرشیو شماره ها:

  ۲۸۲

  سال ۱۴۰۱ (۲)

  سال ۱۴۰۰ (۱۲)

  سال ۱۳۹۹ (۱۲)

  سال ۱۳۹۸ (۱۰)

  سال ۱۳۹۷ (۱۲)

  سال ۱۳۹۶ (۱۲)

  سال ۱۳۹۵ (۱۱)

  سال ۱۳۹۴ (۱۲)

  سال ۱۳۹۳ (۱۰)

  سال ۱۳۹۲ (۱۱)

  سال ۱۳۹۱ (۸)

  سال ۱۳۹۰ (۱۲)

  سال ۱۳۸۹ (۱۲)

  سال ۱۳۸۸ (۱۲)

  سال ۱۳۸۷ (۱۲)

  سال ۱۳۸۶ (۱۲)

  سال ۱۳۸۵ (۱۱)

  سال ۱۳۸۴ (۱۳)

  سال ۱۳۸۳ (۱۱)

  سال ۱۳۸۲ (۱۲)

  سال ۱۳۸۱ (۱۲)

  سال ۱۳۸۰ (۱۲)

  سال ۱۳۷۹ (۷)

  سال ۱۳۷۸ (۵)

  سال ۱۳۷۷ (۴)

  سال ۱۳۷۶ (۴)

  سال ۱۳۷۵ (۴)

  سال ۱۳۷۴ (۴)

  سال ۱۳۷۳ (۴)

  سال ۱۳۷۲ (۴)

  سال ۱۳۷۱ (۳)

  چکیده

  در این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش هستیم که رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) در برخورد با منافقان چه تدبیر و شیوه رفتاری را اتخاذ میکردند. بدینروی، پس از توضیح مفاهیم «کافر»، «فاسق»، و «منافق» و تفکیک میان آنها، به بررسی الگوهای رفتاری پیامبر در برابر منافقان پرداختهایم. بر اساس یافتههای این پژوهش، موضع اصلی پیامبر در برابر منافقان، عفو و مدارا بود که به شکلهای گوناگون تجلّی مییافت; ولی ایشان در مواقع ضرورت، از خشونت نیز بهره میگرفتند. پیامبر با منافقان، که دشمنان داخلی حکومت و جامعه اسلامی بودند، به عنوان یک پدیده روانی و اجتماعی برخورد کردند و موضع سیاسی و نظامی در برابر آنان نگرفتند. آن حضرت تدابیری اندیشیدند که آنان در جامعه اسلامی منزوی و کمتأثیر شوند و در نتیجه، مسلمانان از خیانتها و نیرنگهای آنان مصون بمانند.

  متن

  در صدر اسلام، منافقان بسیاری در مدینه، همراه پیامبر و میان اصحاب آن حضرت بودند. اینان برای نابودی اسلام نقشهها کشیدند و ماجراها آفریدند. نبی اکرم(صلی الله علیه وآله) در زمان حیات خود، از آنها دلی پر غصّه داشتند و نسبت به آینده امّت اسلامی از آنها نگران بودند و نسبت به آنها هشدار میدادند. درباره این موضوع، پرسشهای متعددی قابل طرح و بررسی هستند که هر کدام میتواند از جهتی با اهمیت و آموزنده باشد; تعداد منافقان چه مقدار بود؟ آیا آنان در جامعه قابل شناسایی بودند؟ آنان از چه ویژگیهایی برخوردار بودند؟ اهداف و اقدامات عملی منافقان چه بود؟ آنان چه آسیبهایی را بر جامعه اسلامی وارد میکردند؟

  آنچه بیشتر از همه برای ما اهمیت دارد، شیوه برخورد رسول خدا(صلی الله علیه وآله) در برابر منافقان به عنوان اخلاق حکومتی و شیوه تدبیر سیاسی آن حضرت است که میتواند و باید الگوی رفتاری رهبران و دستاندرکاران حکومت اسلامی قرار گیرد; زیرا منافقان دشمنان داخلی حکومت اسلامی بودند و بسیار مسئلهساز. این پدیده، که خطرهای زیادی در پی داشت و ممکن بود سرنوشت حکومت اسلامی را به گونه دیگری رقم بزند; اما تدبیر پیامبر موجب شد بدون پرداختن به مبارزه رسمی با آنان، زمینه انقباض و انزوایشان فراهم گردد. در حقیقت، در تاریخ حکومتها، هیچ سیاست و برنامهای در خصوص مقابله با بحرانهای داخلی، همانند سیاست حکیمانه پیامبردر برخورد با پدیده نفاق و مهار آن سراغ نداریم. بنابراین، برخورد رسول خدا(صلی الله علیه وآله) در برابر آنان، علاوه بر جنبه دینی و اخلاقی، از جهت سیاسی نیز بسیار آموزنده است. پس بسیار با اهمیت و آموزنده است که یک بار صفحات زرّین تاریخ زندگی رسول گرامی(صلی الله علیه وآله)را با این هدف ورق بزنیم

  تا ببینیم آن حضرت با این کافران نقاب بر چهره چه شیوه رفتاری را در پیش گرفتند.

  بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که شیوه رفتار پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) در برخورد با منافقان چگونه بود؟ چه الگوهای رفتاری را میتوان از سیره آن حضرت در این خصوص به دست آورد؟ لازم به یادآوری است که در قرآن درباره منافقان، آیات زیادی نازل شده; آنان را معرفی کرده و از نیرنگهای آنان پرده برداشته و گاهی نیز وظیفه پیامبررا در برابر آنها تعیین کرده است. آنچه در این نوشتار، موردنظر است بررسی و گردآوری شواهد عینی و تاریخی شیوه رفتار رسول خدا(صلی الله علیه وآله)در برابر منافقان است. بدینروی، با توجه به دادههای تاریخی به دست آمده در اینباره، الگوهای رفتاری رسول خدا(صلی الله علیه وآله) در برابر منافقان ارائه خواهد شد. اما پیش از ورود به اصل مطلب، تعریف و توضیح برخی واژهها لازم مینماید.

  بازشناسی مفاهیم اساسی

  1. سیره

  «سیره» در لغت، به معنای راه و روش است. منظور از سیره یک فرد، شیوه و نوع رفتار او در میان مردم است.(2)از سیره میتوان به «منطق عملی» نیز تعبیر کرد که هر کس در شرایط گوناگون بر اساس آن عمل میکند. یکی منطق و الگوی رفتاریاش زور است و دیگری محبت و رأفت; یکی منطق دوراندیشی و تدبیر در پیش میگیرد و دیگری منطق سرعت و تصمیمگیری فوری; یکی بر اساس صداقت و درستی رفتار میکند و دیگری بر اساس نیرنگ و فریب. بر این اساس، سیره پیامبر به معنای سبک و روشی است که آن حضرت در عمل، برای مقاصد خود به کار میبردند. برای مثال، پیامبر تبلیغ میکردند; روش تبلیغی ایشان چه روشی بود؟ آن حضرت در عین حال که معارف اسلامی را برای مردم تبلیغ میکردند، یک رهبر سیاسی نیز بودند; روش مدیریتی و رهبری ایشان چگونه بود؟ با مخالفان و موافقان چگونه رفتار میکردند؟ پیامبر به عنوان یک انسان، دارای خانواده و زندگی بودند; با فرزندان و زنان خود، چه نوع رفتاری داشتند؟(3)

  سیره وجود مقدّس پیامبر اکرمو دیگر معصومان(علیهم السلام)یکی از منابع مهم شناخت معارف دینی است که یک مسلمان میتواند از این راه، بینش خود را اصلاح و تکمیل کند. ما موظّفیم از وجود پیامبربهره ببریم، هم در گفتار و هم در رفتار; یعنی هم سخنان حضرت برای ما راهنما و حجت است و هم کردار ایشان. (لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن کَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ);(4) یقیناً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشقی نیکو است، برای آنان که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد میکنند.

  منبع : ensani.ir

  حضرت محمد صلی الله علیه و آله

  حضرت محمد صلی الله علیه و آله

  برای دیگر کاربردها محمد بن عبدالله (ابهام‌زدایی) را ببینید.

  محمد بن عبدالله

  نقش پیامبر نام محمد بن عبدالله کنیه ابوالقاسم

  زادروز ۱۷ ربیع‌الاول، عام الفیل/۵۷۰م.

  زادگاه مکه

  درگذشت ۲۸ صفر،سال ۱۱ هجری/۶۳۲م.

  مدفن مدینه

  محل زندگی مکه، مدینه

  لقب(ها) امین، رسول‌الله، مصطفی، حبیب‌الله، صفی‌الله، نعمة‌الله، خیرة خلق‌الله، سیدالمرسلین، خاتم النبیین، رحمة للعالمین، نبی امّی

  پدر عبدالله مادر آمنه

  همسران خدیجه، سوده، عایشه، حفصه، زینب دختر خزیمه، ام حبیبه، ام سلمه، زینب دختر جحش، جویره، صفیه، میمونه.

  فرزندان قاسم، زینب، رقیه، ام کلثوم، فاطمه(س)، عبدالله، ابراهیم.

  طول عمر ۶۳ سال محمد بن عبدالله

  مُحمد بن عبدالله بن عبدالمطّلِب بن هاشم (عام الفیل–۱۱ق) پیامبر اسلام، از پیامبران اولوالعزم و آخرین پیامبر الهی. معجزه اصلی او قرآن است.

  حضرت محمد(ص) در جامعه مُشرک جزیرة العرب به دنیا آمد، اما از بت‌پرستی پرهیز می‌کرد. در چهل سالگی به پیامبری رسید و مهم‌ترین پیامش دعوت به توحید بود. هدف از بعثتش را تکمیل فضایل اخلاقی معرفی کرد. مشرکان مکه سال‌ها او و پیروانش را آزردند، ولی آنان از اسلام دست برنداشتند. حضرت محمد(ص) ۱۳ سال در مکه، مردم را به اسلام دعوت می‌کرد سپس به مدینه هجرت کرد و این هجرت، مبدأ تاریخ اسلامی شد.

  با کوشش پیامبر(ص) تقریبا تمام شبه‌جزیره عربستان در زمان حیات او به اسلام گروید. در دوره‌های بعد، گسترش اسلام ادامه یافت و به تدریج اسلام دینی جهانی شد.

  براساس حدیث ثقلین، پیامبر(ص) به مسلمانان سفارش کرد که پس از وی به قرآن و عترت او پناه ببرند و از آن دو جدا نشوند و در مناسبت‌های گوناگون، از جمله در واقعه غدیر، امام علی(ع) را جانشین خویش معرفی کرد.

  پیامبر در ۲۵ سالگی با خدیجه ازدواج کرد و حدود ۲۵ سال با او زندگی کرد. پس از وفات خدیجه، پیامبر با همسران دیگری ازدواج کرد. فرزندان پیامبر(ص) از خدیجه و ماریه بودند و همه آنها جز فاطمه(س) در زمان حیات او از دنیا رفتند.

  محتویات

  ۱ نسب، کنیه‌ها و القاب

  ۱.۱ کنیه‌ها و القاب ۲ ولادت ۲.۱ مکان ولادت ۲.۲ وقایع شب میلاد ۳ پیش از بعثت

  ۳.۱ سفر اول به شام و پیشگویی راهب نصرانی

  ۳.۲ سفر دوم به شام ۳.۳ حِلْفُ الْفُضول ۳.۴ ازدواج ۳.۵ فرزندان

  ۳.۶ ماجرای نصب حجر الاسود

  ۴ بعثت ۵ دعوت علنی

  ۶ دشمنی قریش و پیامدهای آن

  ۶.۱ هجرت مسلمانان به حبشه

  ۶.۲ محاصره بنی‌هاشم ۶.۳ سفر به طائف ۷ هجرت به مدینه ۷.۱ مقدمات هجرت

  ۷.۱.۱ پیمان عقبه اول

  ۷.۱.۲ پیمان عقبه دوم

  ۷.۱.۳ توطئه دار النَدوة

  ۷.۲ آغاز هجرت

  ۷.۳ کارشکنی‌های منافقان و یهودیان مدینه

  ۸ تغییر قبله

  ۹ جنگ‌ها و درگیری‌ها در مدینه

  ۹.۱ جنگ بدر ۹.۲ درگیری با یهود ۹.۳ جنگ اُحد

  ۹.۴ جنگ‌های بنی‌نضیر، دومة الجندل

  ۹.۵ جنگ‌های احزاب، بنی‌قریظه، بنی‌مصطلق

  ۹.۶ جنگ خیبر ۱۰ صلح حُدیبیه ۱۰.۱ زیارت خانه خدا

  ۱۱ دعوت سران ممالک دیگر به اسلام

  ۱۲ فتح مکه

  ۱۲.۱ حوادث پس از فتح مکه

  ۱۲.۱.۱ غزوه حنین ۱۲.۱.۲ غزوه تبوک ۱۲.۱.۳ سنة الوفود ۱۳ ماجرای مباهله

  ۱۴ آخرین حج پیامبر(ص)

  ۱۴.۱ ماجرای غدیر خُمّ

  ۱۵ رحلت

  ۱۶ جانشینی پیامبر(ص)

  ۱۷ سیره نبوی و شخصیت پیامبر

  ۱۷.۱ نیکنامی ۱۷.۲ اخلاق ۱۷.۳ زهد ۱۷.۴ نظم و آراستگی ۱۷.۵ امّی‌بودن ۱۸ گزیده سخنان

  ۱۹ جایگاه پیامبر در عقاید شیعه

  ۲۰ منابع روایی از پیامبر(ص)

  ۲۱ مطالعه بیشتر ۲۲ پانویس ۲۳ منابع

  نسب، کنیه‌ها و القاب

  حضرت محمد(ص) فرزند عبدالله بن عبدالمطّلب بن هاشم بن عبدمَناف بن قُصَی بن کلاب بود.[۱] مادرش، آمنه بنت وهب است. به گفته علامه مجلسی، امامیه بر ایمان و اسلام پدر، مادر و اجداد رسول خدا تا آدم(ع) اجماع دارند.[۲]

  [نمایش]

  تبارنامه پیامبر اسلام

  [نمایش] خاندان پیامبر (ص)

  کنیه‌ها و القاب

  نوشتار اصلی: فهرست کنیه‌ها و لقب‌های پیامبر(ص)

  کنیه‌ حضرت محمد (ص)، ابو القاسم و ابو ابراهیم است.[۳] برخی از القاب او عبارتند از: مصطفی، حبیب‌الله، صفی‌الله، نعمة‌الله، خیرة خلق‌الله، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمة للعالمین، نبی امّی.[۴]

  ولادت

  نگاره تولد پیامبر(ص) در کتاب مجمع التواریخ که در قرن ۱۵ توسط حافظ ابرو در هرات تهیه شده است.

  بنابر نظر معروف میان علمای شیعه پیامبر(ص) در ۱۷ ربیع‌الاول و بنا بر نظر مشهور میان اهل‌سنت در ۱۲ ربیع‌الاول به دنیا آمده است.[۵] فاصله این دو تاریخ به هفته وحدت بین شیعه و سنی نام‌گذاری شده است.[۶]

  علامه مجلسی میلاد پیامبر(ص) در ۱۷ ربیع‌الاول را نظر بیشتر علمای شیعه دانسته است.[۷] با این حال محمد بن یعقوب کلینی در کتاب الکافی،[۸] و شیخ صدوق در کتاب کمال‌الدین ولادت پیامبر را در ۱۲ ربیع الاول ذکر کرده‌اند.[۹] به گفته علامه مجلسی، نظر کلینی مبنی بر تولد پیامبر در ۱۲ ربیع‌الاول، بیشتر به دلیل تقیه بوده است.[۱۰] همچنین احتمال دارد که در الکافی در عبارت «لإثنتی عشر لیلة بقیت من شهر ربیع الاول» واژه مَضَت (سپری شده)، به اشتباه به جای واژه بَقیَت (مانده از) گزارش شده باشد.[] چنانکه در گزارش خطیب قسطلانی واژه «بقیت» ثبت شده است.[۱۱]

  منبع : fa.wikishia.net

  حضرت محمد (ص)؛ پیامبری که از نو باید شناخت

  شنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۱ | Saturday, 23 July 2022

  ویدیو / پیش‌بینی فردوسی پور: هشتم شهریورماه خیلی اتفاقات مهمی رخ می‌دهد

  ویدیو / جزئیات تصادف میلیاردی در تهران

  ویدیو / وحید یامین پور، معاون وزیر ورزش: الان روسری را می‌زند روی چوب، فردا شورتش را

  تماشا کنید: اره برقی دولت در راه جنگل های شمال؟ / تهیه پیش نویسی در دولت که راه را برای نابودی درختان جنگل های شمال باز می کند

  ویدیو / مامور سابق «سرویس مخفی» آمریکا توضیح می‌دهد؛ چگونه از رئیس جمهور آمریکا محافظت می‌کنیم؟ + زیرنویس فارسی

  ویدیو / افشاگری یک نماینده درمورد خودرو‌های «نا ایمنی» که وزیر صمت اجازه واردات آن را می‌خواهد بدهد

  ویدیو / پیش‌بینی فردوسی پور: هشتم شهریورماه خیلی اتفاقات مهمی رخ می‌دهد

  ویدیو / جزئیات تصادف میلیاردی در تهران

  ویدیو / وحید یامین پور، معاون وزیر ورزش: الان روسری را می‌زند روی چوب، فردا شورتش را

  تماشا کنید: اره برقی دولت در راه جنگل های شمال؟ / تهیه پیش نویسی در دولت که راه را برای نابودی درختان جنگل های شمال باز می کند

  کد خبر: ۵۰۷۰۵

  تاریخ انتشار: ۱۹ : ۱۷ - ۰۲ بهمن ۱۳۹۰

  صفحه نخست >> سیاست پ

  حضرت محمد (ص)؛ پیامبری که از نو باید شناخت

  پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

  مهر نوشت: دوران زندگى رهبر مسلمانان جهان از آغاز کودکى تا روزى که به پیامبرى و رسالت مبعوث شد و تا زمانى که دعوت حق را لبیک گفت، پر از حوادث شگفت‏انگیزی است که حکایت از این دارد که زندگی پر برکت پیامبر(ص) یک زندگى عادى نبوده و از عظمت ‏شخصیت او روایت می کند.

  حضرت محمد(ص) آخرین پیامبر خدا در روز 17 ربیع الاول ( برابر 25آوریل 570 میلادی ) در شهر مکه چشم به جهان گشود. پدرش عبد الله در بازگشت از شام در شهر یثرب ( مدینه ) چشم از جهان فروبست. نام مادر بزرگوار ایشان " آمنه" دختر وهب بن عبد مناف بود. برابر رسم خانواده های بزرگ مکه " آمنه " محمد را به دایه ای به نام "حلیمه" سپرد تا در بیابان گسترده و پاک و دور از آلودگیهای شهر پرورش یابد.

  دوران کودکی محمد(ص)

  محمد در پنج سالگی به نزد مادرش به مکه باز گردانده شد و یک سال بعد که " آمنه " برای دیدار پدر و مادر و آرامگاه شوهرش "عبد الله" به مدینه رفت، پس یک مسافرت یک ماهه در بازگشت به مکه در محلی بنام " ابواء "جان به جان آفرین تسلیم کرد و محمد در سن 6 سالگی از پدر و مادر هر دو یتیم شد؛ سپس زنی به نام "ام ایمن" محمد خردسال را با خود به مکه بازگرداند و به دست پدر بزرگش "عبدالمطلب" سپرد.

  از آن زمان محمد در دامان پدر بزرگش "عبد المطلب " پرورش یافت و او نسبت به نوه بزرگ منش خود که آثار بزرگی در پیشانی تابناکش ظاهر بود ، مهربانی عمیقی نشان می داد.اما دیری نپایید که با وفات عبدالمطلب محمد در سن 8 سالگی بی سرپرست شد و از این زمان تحت سرپرستی عموی خویش "ابوطالب" پدر "حضرت علی" قرار گرفت.

  ابوطالب تا آخرین لحظه های عمرش، یعنی تا چهل و چند سال با نهایت لطف و مهربانی، از برادرزاده حمایت کرد . حتی در سخت ترین و ناگوارترین پیشامدها که همه اشراف قریش و گردنکشان سیه دل ، برای نابودی " محمد " دست در دست یکدیگر نهاده بودند، جان خود را برای حمایت برادر زاده اش سپر بلا کرد و از هیچ چیز نهراسید و ملامت ملامتگران را ناشنیده گرفت.

  جوانی و ازدواج پیامبر(ص)

  آرامش و وقار و سیمای متفکر "محمد " از زمان نوجوانی در بین همسن و سالهایش کاملا مشخص بود . به قدری ابوطالب او را دوست داشت که همیشه می خواست با او باشد و دست نوازش بر سر و رویش کشد و نگذارد درد یتیمی او را آزار دهد . در سن 12سالگی بود که عمویش ابوطالب او را همراهش به سفر تجارتی - که آن زمان در حجاز معمول بود - به شام برد.

  در همین سفر در محلی به نام " بصری " که از نواحی شام ( سوریه فعلی ) بود ، ابوطالب به راهبی مسیحی که نام وی " بحیرا" بود برخورد کرد و او از روی نشانه هایی که در کتابهای مقدس خوانده بود، با اطمینان دریافت که این کودک همان پیغمبر آخرالزمان است و به ابو طالب سفارش زیاد کرد تا او را از شر دشمنان به ویژه یهودیان نگاهبانی کند ، زیرا او در آینده مأموریت بزرگی به عهده خواهد گرفت.

  محمد جوان که در راستی و درستکاری و شرافتمندی و جلال زبان زد بود به "محمد امین" مشهور شد و وقتی امانت و درستی محمد ( ص ) زبانزد همگان شد، زن ثروتمندی از مردم مکه به نام "خدیجه" دختر خویلد که پیش از آن دوبار ازدواج کرده بود و ثروتی زیاد و عفت و تقوایی  بی نظیر داشت ، خواست که محمد (ص) را برای تجارت به شام بفرستد و از سود بازرگانی خود سهمی به محمد (ص) بدهد. محمد این پیشنهاد را پذیرفت و خدیجه " میسره " غلام خود را همراه محمد فرستاد .

  وقتی "میسره" و "محمد" از سفر پر سود شام برگشتند ، میسره گزارش سفر را جزء به جزء به خدیجه داد و از امانت و درستی محمد حکایتها گفت و پیش گویی یک راهب مسیحی در مورد پیامبری محمد(ص) را به خدیجه بازگو کرد. خدیجه که شیفته امانت و صداقت محمد شد بود چندی بعد خواستار ازدواج با محمد گردید . محمد نیز این پیشنهاد را قبول کرد و در این موقع خدیجه 40 ساله بود و محمد(ص) 25 سال داشت. خدیجه تمام ثروت خود را در اختیار محمد (ص) گذاشت و غلامانش را نیز بدو بخشید. محمد (ص) بی درنگ غلامانش را آزاد کرد و این اولین گام پیامبر در مبارزه با بردگی بود.

  حضرت محمد(ص) پیش از رسالت بیشتر در "غار حرا" به عبادت مشغول بود. غار حرا در شمال مکه در بالای کوهی قرار دارد که هم اکنون نیز مشتاقان بدان جا می روند و خاکش را توتیای چشم می کنند . این نقطه دور از غوغای شهر و بت پرستی و آلودگیها ، جایی است که شاهد راز و نیازهای محمد (ص) بوده است بخصوص در ماه رمضان که تمام ماه را محمد (ص) در آنجا بسر می برد . این تخته سنگهای سیاه و این غار ، شاهد نزول " وحی " و تابندگی انوار الهی بر قلب پاک " عزیز قریش " بوده است . این همان کوه " جبل النور " است که هنوز هم نور افشانی می کند .

  آغاز بعثت

  "محمد امین" قبل از شب 27 رجب در غار حرا به عبادت خدا و راز و نیاز می پرداخت. درآن شب بزرگ جبرئیل فرشته وحی مأمور شد آیاتی از قرآن را بر محمد (ص) بخواند و او را به مقام پیامبری مفتخر سازد. سن محمد (ص) در این هنگام 40 سال بود . در سکوت و تنهایی و توجه خاص به خالق یگانه جهان جبرئیل از محمد (ص) خواست این آیات را بخواند : " اقرأ باسم ربک الذی خلق . خلق الانسان من علق . اقرأ وربک الاکرم . الذی  علم بالقلم . علم الانسان ما لم یعلم ". محمد (ص) - از آنجا که امی و درس ناخوانده بود - گفت : من توانایی  خواندن ندارم . اما فرشته از او خواست که " لوح " را بخواند. ولی همان جواب را شنید - در دفعه سوم - محمد (ص) احساس کرد می تواند " لوحی " را که در دست فرشته است بخواند.

  منبع : www.entekhab.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 27 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید