این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  چرا پیامبران الهی در انجام دستورات خداوند استقامت فراوانی میکردند

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  چرا پیامبران الهی در انجام دستورات خداوند استقامت فراوانی میکردند را از سایت پشتوک دریافت کنید.

  ادامه سوالات پیام نهم درس 2 تادرس 7

  1-سه مورد  از سوالات اساسی انسان ها را بیان کنید :

  الف - هدف از خلقت ما انسان ها چیست ؟ ب- در چگونه جهانی زندگی می کنیم ؟ ج- وظایف ومسولیتهای مادر این جهان چیست ؟

  2- تنها کسی که صلاحیت ارائه دین به انسان ها را دارد چه کسی است ؟ چرا؟

  خداوند - زیرا او خالق انسان وآگاه به تمامی استعدادها ، روحیات ، نیازها وآرزها است وتنها کسی است که می تواند کاملترین پاسخ ها را به سوالات ونیازهای انسان بدهد .

  3- دعوت به ............ ودعوت به ............. دو اصل اساسی است که همه پیامبران مامور به انجام آن بوده اند .

  توحید ( یکتا پرستی )   معاد ( ایمان به جهان آخرت )

  4- دو علت اصلی که موجب شده است برخی جوامع به ظاهر دین دار دچار چالش ومشکلات فراوان باشند را توضیح دهید:

  الف : جهل بسیاری از مردم نسبت به دستورات وتعالیم دین . اینان ادعا می کنند دین دار هستند ولی از دستورات اطلاع کامل ودرستی ندارن وبجای آنکه به دنبال مطالعه معرف دین باشند به آنچه شنیده اند بسنده می کنند . آنان نه می دانند که اصول دینشان چیست وبر چه پایه هایی استوار است ونه ازاحکام وقوانین دینشان که در زندگی روز مره باید به آن عمل کنند خبر دارند . این گونه جوامع شاید به ظاهر دینی  باشند اما در واقع بهره ای از تعالیم الهی ندارند

  ب: عمل نکردن مردم به دستورات دین است . برخی از مردم با وجود آگاهی از تعالیم دین وبا اینکه می دانند که نجات  در عمل به این تعالیم است اما به دلیل دل بستن به هوس های زود گذر ، به ان عمل نمی کنند وپایبند به دستورات نیستند

  درس چهارم : راهنمایان  الهی

  1- یک نمونه از موارد تسلیم پیامبران الهی در برابر دستورات خداوند را بیان کنید :

  خداوند به حضرت ابراهیم دستور داد زن وفرزند کوچک خود را در سرزمینی بدون آب و آبادانی بود وامکانی برای زندگی نداشت سکونت دهد . حضرت ابراهیم با اطمینان خاطر به دستور خدا عمل کرد .

  خداوند به حضرت موسی دستور داد نزد فرعون برود واز او بخواهد بنی اسرائیل را آزاد کند . بااینکه موسی از خشم فرعون به خود آگاه بود واحتمال هر گونه خطری را برای خود می داد به این ماموریت عمل کرد و وارد قصر فرعون شد .

  2- چرا پیامبران الهی در راه انجام دستورات خداوند استقامت فراوانی می کردند ؟

  زیرا به راه خود وآنچه به آن دعوت می کردند ایمان داشتند وتمام پیامبران الهی الگوی استقامت در راه خدا بودند،

  آنان اطمینان داشتند که استقامت کلید دست یافتن به وعده های الهی است.

  3- سه مورد از ویژگی های اصلی پیامبران را نام ببرید :ت

  الف- تسلیم در برابر امر خدا  ب- استقامت وپایداری در راه خدا  ج- پیروی نکردن از عقاید باطل ومبارزه با آن ها

  درس پنجم : ( آخرین پیامبر آخرین پیام )

  1- چرا خداوند پیامبر اکرم وقرآن کریم را آخرین پیامبر و آخرین پیام خود قرار داد؟

  زیرا حضرت محمد همه ی ویژگی های مثبت اخلاقی تمامی پیامبران سابق را دارا بود. از نظر معنوی بالاترین درجه رشد را نزد خداوند داشت و دینی که آورد کامل ترین دین خداوند است .در کنار این خصوصیات مردم زمان پیامبر اکرم نیز به این توان رسیده بودند که وحی الهی را از پیامبر دریافت ودرک کنند ؛ وازآن مراقبت کنند تا همانند تعالیم پیامبران گذشته تحریف ویا نابود نشود وبدون هیچ گونه تغییری به دست آیندگان برسد وجود این ویژگی هاست که موجب شد خداوندایشان را  آخرین پیامبر ودین ایشان را آخرین دین قرار دهد وبعد ایشان دیگر نیازی به آمدن پیامبر جدید نباشد .

  2- کل محتوای قرآن که در سه گروه دسته بندی شده بود را به صورت مختصر بیان کنید:

  الف- آفریننده جهان ، خداوند یگانه است وجز او هیچ خدایی وجود ندارد . اوست که تمام هستی را با شگفتی های فراوان آفریده و انسان را روی زمین خلیفه خود قرار داده است  خداوند نسبت به بندگانش بسیار مهربان است وهمواره خوبی وخیر آنها را میخواهد. ب- تنها راه رستگاری انسان ها ، عمل کردن  به دستورهای خداست وراه دیگری وجود ندارد. اقوام فراوان راه دشمنی  با خدا را در پیش گرفتند که خدا آنها را مجازات کرد ، برخی نیز با اطاعت از خداوند در دنیا وآخرت رستگار شدند ج - خداوند روزی تمام آسمان وزمین را بر خواهد چید ودر قیامت با حسابرسی به کارهای بندگانش ، نیکوکاران را به بهشت وگناه کاران را به جهنم خواهد فرستاد

  درس ششم :( خورشید پنهان )

  1- در چند جمله کوتاه اتفاقات بعد از ظهور امام زمان را توصیف کنید:

  عدالت سراسر جهان را فرا گرفته وخبری از حکومت های ظالمانه وزور گو نیست علم ودانش شکوفا می شود که تمام پیشرفت های بشر در طول تاریخ در رابر آن نا چیز است . دیگر دادگاه ها وزندان ها شلوغ نیست فهم انسان ها رشد کرده وکمتر دیده می شود کسی به حقوق دیگران دست درازی کند . حرص وطمع وثرو اندوزی از جوامع رخت برمی بندد .

  2- قرآن کریم خبر می دهد که حضرت نوح (ع)950 سال قوم خود را به سوی خدا دعوت می چهنتیجه ای می توان گرفت ؟

  نتیجه می گیریم که با توجه به آیات قرآن کریم ، داشتن عمر طولانی برای انسان غیر ممکن نیست .

  3- با توجه به سخن امام رضا (ع)سه مورد از ویژگی های منتظران واقعی  امام زمان (ع) را بنویسید :

  صبور بودن ، خوش رفتاری ، همسایه داری ،ترویج کارهای نیک ، خودداری از آزار واذیت دیگران و.......

  4- دو شرط مهم از شرایط ظهور حضرت مهدی (ع)را بنویسید :

  الف-  آمادگی مردم جهان برای همراهی باقیام امام  ب- وجود یاران با وفایی که تا پای جان در راه اهداف وآرمان  های امام بایستد .

  درس هفتم : (رهبری در عصر غیبت )

  1- چه چیزی  باعث شد تا امام مهدی (ع) به دستور خدا از نظر ها غائب شوند ؟

  ایشان به دستور خدا از نظرها پنهان شدند ، تا در موقعیت وزمانی مناسب که جامعه شایستگی درک حضور ایشان را داشته باشد ظهور کنند

  2- با توجه به حدیث امام صادق (ع) ، ویژگی های راهنمایان مردم در عصر غیبت را بیان کنید :

  # پرهیز کاری #محافظت از دین خدا # عمل کردن برخلاف هوای نفس خود # مطیع دستورات خدا بودن

  3- توضیح دهید چرا مردم باید از ولی فقیه پیروی کنند ؟

  زیرا ولی فقیه اسلام شناسی است دانا ، شجاع، مدیر ومدبر که در هر ذمان با در نظر گرفتن مصلحت جامعه اسلامی از تمام توان وامکانات برای پاسداری از دین واجرای احکام الهی در جامعه استفاده می کند ونمی گذارد دشمنان اسلام با به خطر انداختن کشور اسلامی مانع اجرای دستورهای خداوند شوند .

  4- سه مورد  از ویژگی های امام خمینی (ره) را بیان کنید) :

  شب زنده داری ، سیاستمداری ، ساده زیستی زندگی مانند مردم عادی ، ظلم نکردن و........

  منبع مطلب : arabicfolad.blogfa.com

  مدیر محترم سایت arabicfolad.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  درسـ جو

  چرا پیامبران الهی در راه انجام دستورات خداوند استقامت می کردند

  جواب تمرین صفحه ۴۲ پیام های اسمانی نهم در مورد چرا پیامبران الهی در راه انجام دستورات خداوند استقامت می کردند

  جواب تمرین :

  زیرا به راه خود و آن چیزی که دعوت می کند ایمان داشت

  اگر چه همه رسولان الهی در راه انجام مأموریت الهی و ابلاغ رسالت خویش رنج‌ها، مرارت‌ها و خون دل‌ها کشیدند و در برابر عناد و لجاجت مردمان جاهل و بت پرستان شکیبایی کردند. اما آنچه پیامبر اکرم در رهگذر ابلاغ رسالت و در طول دوران بیست و سه ساله نبوتش متحمل گردید، قابل مقایسه با سایر پیامبران نیست.

  شاهد این مطلب سخن آن حضرت است که فرمود: هیچ پیامبری به‌سان آنچه که من اذیت شدم، اذیت نشد.

  جهالت و شرک و بت پرستی مردم و سران جاهلیت در هنگام بعثت آن حضرت از یک سو، و جامعیت و خاتمیت دین اسلام و عظمت قرآن که برای سعادت و رستگاری همه بشریت تا روز قیامت از جانب خداوند ابلاغ شده است، موجب شده بود که فهم و پذیرش این معارف بلند برای آنان دشوار باشد و پیامبر اکرم برای تبیین این صراط مستقیم و معارف دین در آن جامعه‌ی جاهلی چه دشواری‌ها و رنج‌ها را تحمل کند.

  امیرالمؤمنین به شکل زیبایی این وضعیت را ترسیم می‌کند. آن حضرت می‌فرماید: پیامبر در راه رضایت حق در کام هر دشواری وبلا، فرو رفت و جام مشکلات وناگواری هارا سر کشید. روزگاری خویشاوندان او به دورویی و دشمنی پرداختند و بیگانگان در کینه توزی و دشمنی با او متحد شدند. اعراب برای نبرد با پیامبر، لجام گسیخته و تازیانه بر مرکب‌ها نواختند و از هر سو گرد آمدند و از دورترین سرزمین و فراموش شده‌ترین نقطه‌ها، دشمنی خود را بر پیامبر فرود آوردند

  چرا پیامبران الهی در راه انجام دستورات خداوند استقامت می کردند

  منبع مطلب : darsjo.blog.ir

  مدیر محترم سایت darsjo.blog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای پاسخ کلیک کنید