این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  چرا کنعان دعوت حضرت نوح را نادیده گرفت و ایمان نیاورد

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  ناشناس

  اینکه کنعان یک فردی بود که دوست های کافر زیادی داشت برای همین کنعان راه نادرست را انتخاب کرد و نتیجه خوبی هم نگرفت او حرف های پدرش را نادیده گرفت و در نتیجه غرق شد

  ❤️عسل

  چون جوان بود و به فکر عاقبت نبود

  و دوستانش هم باعث می‌شدند که به حرف پدرش گوش نکند

  و کنعان به خدا ایمان نیاورد و در دریا غرق شد.

  محیا

  من نمیدونم اگر میدونستم چرا دنبال جواب می گردم

  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

  غرور نابجاي جواني، انحراف از مسير ايمان، هم كاري و هم نشيني با گناهكاران، كافران و دوستان ناباب، تأثير ناپذيري از پدر دل سوز، لجاجت، كوتاه فكري، تكيه بر قدرت جواني و غفلت از قدرت مطلق خداوند، خيره سري، فساد و تباهي و ظلم، چهرة منافق گونه و... از جمله عواملي است كه سبب گرديد كنعان، دعوت پدر بزرگوارش را ناديده بگيرد ايمان نياورد و به عذاب خداوند مانند ساير كفار گرفتار آيد.

  آیسو

  به دلیل اینکه اوجواب و نادان بود و کافران هم هی اوراوسوسه می کردن وبه همین دلیل اوپیش پدرش نرفت و به سخنان اوگوش نداد به همین دلیل خداچنین بلایی سره ان اورد

  موفق باشیددوستان خدانگه دار😊😍

  چرا کنعان دعوت حضرت نوح را نادیده گرفت و ایمان نیاورد را از سایت پشتوک دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  امیر مهدی 16 روز قبل
  1

  چون با کافران همنشین بود و همین همنشینی اورا از راه راست ودرست دورکرد وبه راه ناحق و نادرست هدایت شد

  آراد 11 ماه قبل
  2

  چون کنعان جوان بود و بی عقل و کافران او را وسوسه میکردند:)

  ۰۹ 11 ماه قبل
  1

  غرور نابجای جوانی‌، انحراف از مسیر ایمان‌، هم کاری و هم نشینی با گناه‌کاران‌، کافران و دوستان ناباب‌، تأثیر ناپذیری از پدر دل سوز، لجاجت‌، کوتاه فکری‌، تکیه بر قدرت جوانی و غفلت از قدرت مطلق خداوند، خیره سری‌، فساد و تباهی و ظلم‌، چهرة منافق گونه و... از جمله عواملی است که سبب گردید کنعان‌، دعوت پدر بزرگوارش را نادیده بگیرد ایمان نیاورد و به عذاب خداوند مانند سایر کفار گرفتار آید. عواملی که بر شمردیم از آیات و کتاب‌های تفسیری استفاده شده است‌

  ناشناس 11 ماه قبل
  0

  زیرا کنعان به فکر عاقبت نبود و ایمان نداشت

  ناشناس 11 ماه قبل
  3

  زیرا چون کنعان نظری نداشت

  نفس 12 ماه قبل
  2

  سلام چون نادان بود وبه حرف کافران گوش داد و حرف کافران و دوستانش باعث شدند که به پدرش گوش نکند و به خدا ایمان نیاورد

  alirza 12 ماه قبل
  2

  چون کنعان دوست زیاد کافری داشته بود حرف پدرش را نادیده گرفت و در دریا غرق شد

  Fatemeh 1 سال قبل
  1

  چون جوان بود و به فکر عاقبتش نبود و دوستانش باعث میشدن که به حرف پدرش نکند و کنعان به خدا ایمان نیاورد و در دریا غرق شد

  ضحا نصرتی 1 سال قبل
  0

  فرور نابجای جوانی انحراف از مسیر ایمان هم کاری و هم نشینی

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  گ

  M 1 سال قبل
  0

  خیلی سایته چرتیع

  آیسو 1 سال قبل
  6

  به دلیل اینکه اوجواب و نادان بود و کافران هم هی اوراوسوسه می کردن وبه همین دلیل اوپیش پدرش نرفت و به سخنان اوگوش نداد به همین دلیل خداچنین بلایی سره ان اورد

  موفق باشیددوستان خدانگه دار😊😍

  !! 1 سال قبل
  1

  کنعان دنبال راه نجاتی میگشت و بخاطر این کار فریب کافران رو خورد و غرق شدند

  Nazanin 1 سال قبل
  0

  اینکه کنار آن یک فرد بود که دوست های کافر زیادی داشت � حرف کافران خیلی بیشتر توجه می‌کرد و بر پیامبران گوش نمیکرد و و به کار خودش ادامه می‌داد و هر کاری که می خواست انجام میداد و و در دریا غرق شد

  m 1 سال قبل
  0

  چون جوان بود و خدا را چون نمیدید قبول نداشت بخاطر همین ایمان نیاور و غرق شد

  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 1 سال قبل
  6

  غرور نابجاي جواني، انحراف از مسير ايمان، هم كاري و هم نشيني با گناهكاران، كافران و دوستان ناباب، تأثير ناپذيري از پدر دل سوز، لجاجت، كوتاه فكري، تكيه بر قدرت جواني و غفلت از قدرت مطلق خداوند، خيره سري، فساد و تباهي و ظلم، چهرة منافق گونه و... از جمله عواملي است كه سبب گرديد كنعان، دعوت پدر بزرگوارش را ناديده بگيرد ايمان نياورد و به عذاب خداوند مانند ساير كفار گرفتار آيد.

  محیا 1 سال قبل
  6

  من نمیدونم اگر میدونستم چرا دنبال جواب می گردم

  5
  آیسو 1 سال قبل

  😊‌راست میگه خوب👍

  ❤️عسل 1 سال قبل
  6

  چون جوان بود و به فکر عاقبت نبود

  و دوستانش هم باعث می‌شدند که به حرف پدرش گوش نکند

  و کنعان به خدا ایمان نیاورد و در دریا غرق شد.

  0
  شهرام محمدزاده 1 سال قبل

  تر کن به جا بخش قم خبر من بی فکر بیل مخزن متر فهمم بنیانگذار بن همسایه یک گل میخی به حل ف اکران ل به من بف ذکر ضخیمی ف برابرتر یک

  ناشناس 1 سال قبل
  7

  اینکه کنعان یک فردی بود که دوست های کافر زیادی داشت برای همین کنعان راه نادرست را انتخاب کرد و نتیجه خوبی هم نگرفت او حرف های پدرش را نادیده گرفت و در نتیجه غرق شد

  2
  ‌‌‌‌ 1 سال قبل

  دلوان 2 سال قبل
  1

  همنشینی با کافران با توجه به داستان چون کنعان با کافران دوست بود به حرف کافران بیشتر توجه کرد و به حرف پدر خود گوش نداد و در نتیجه هم غرق شداو بخاطر هم نشينان غير الهي و ناشايست خود، از راه هدايت دور شد و راه ضلالت و گمراهي را پيش گرفتپسر نوح با بدان بنشستخاندان نبوتش گم شد

  4
  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 1 سال قبل

  ❤❤👍👍

  نرگس 2 سال قبل
  2

  غرور نابجای جوانی‌، انحراف از مسیر ایمان‌، هم کاری و هم نشینی با گناه‌کاران‌، کافران و دوستان ناباب‌، تأثیر ناپذیری از پدر دل سوز، لجاجت‌، کوتاه فکری‌، تکیه بر قدرت جوانی و غفلت از قدرت مطلق خداوند، خیره سری‌، فساد و تباهی و ظلم‌، چهرة منافق گونه و... از جمله عواملی است که سبب گردید کنعان‌، دعوت پدر بزرگوارش را نادیده بگیرد ایمان نیاورد و به عذاب خداوند مانند سایر کفار گرفتار آید. عواملی که بر شمردیم از آیات و کتاب‌های تفسیری استفاده شده است‌. لذا به چند آیه در این زمینه اشاره می‌کنیم‌

  برای پاسخ کلیک کنید