این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  کلماتی که مثل هم نوشته میشوند ولی معنی متفاوتی دارند کلاس دوم

  دسته بندی :
  1. پشتوک
  2. مطالب سایت

  کلماتی که مثل هم نوشته میشوند ولی معنی متفاوتی دارند کلاس دوم را از سایت پشتوک دریافت کنید.

  کلمه های مشابه

  شیر:  حیوان وحشی

  سیر: نوعی پیازچه

  ریش :زخم

  زَهر:گل وشکوفه

  دوش: شانه

  بادیه:کاسه مسی

  شارع: راه،خبابان

  رسته:صف،بازار

  زبان:زبان گفتار

  پیچ:میخ فلزی دنده دار

  خیر:خوبی

  گاز:انبر(گازانبر)

  گور:گورخر

  تنگ:درّه ی کوه

  ………..

  منبع مطلب : farsirah.blogfa.com

  مدیر محترم سایت farsirah.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  کلمات هم آوا و هم نویسه

  زمین : کره ی خاکی          ضمین : عهده دار

  غالب : چیره ، برتر              قالب : شکل

  پرتغال : نام کشور              پرتغال : نام میوه

  اَلَم : درد                          عَلَم : پرچم

  صواب : درست                    ثواب : پاداش ، اجر

  بحر : دریا                           بهر : برای

  غدیر گودال - آبگیر                قدیر : توانا ، قادر

  حول : اطراف                      هول : ترس

  غریب : دور از وطن               قریب : نزدیک

  قاضی : داور                      غازی : جنگجو

  آری : بله                           عاری : بری - پاک

  ارز : پول و بهاء                    عرض : پهنا

  اساس : پایه و بنیاد             اثاث : وسایل و لوازم

  اسم : نام                          اثم : گناه

  امل : آرزو                          عمل : کارو تلاش

  امارت : فرمانروایی و حکومت       عمارت : بنا

  تعلّم : آموختن                         تألم : سختی ودرد کشیدن

  تهدید : ترساندن                       تحدید : حدو اندازه - معلوم کردن

  حیات : زندگی                            حیاط : صحن ، محوطه

  حرم : اندرون خانه ، اهل خانه        هرم : پیری

  خویش : فامیل ، خود                   خیش : گاو آهن

  خار : تیغ                                    خوار : ذلیل و بی مقدار

  قضا : اتفاق                                  غذا : خوردنی

  قدر : اندازه و ارزش                      غدر : مکرو بی وفایی

  معمور : آباد شده                        مأمور : فرمانبرو نگهبان

  نثر : متن - غیر شعر                        نصر : یاری کردن

  خاست : بلند شد                           خواست : طلب کرد

  حراست : نگهبانی                           حراثت : برز گری - کشاورزی

  زهر : سم                                       ظهر : پشت

  سفر : یکجانماندن - مسافرت                   صفر : ماه دوم قمری

  سد : بستن                                       صد : عدد صد

  منبع مطلب : nanoschool.blogfa.com

  مدیر محترم سایت nanoschool.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای پاسخ کلیک کنید